HOTEL CONTINENTAL, OSLO (NA24 ): Analytiker Trond Omdal i Arctic Securities hadde også tatt turen til Hotel Continental da kurdiske selvstyremyndighetene KRG inviterte pressekorpset for å legge frem sin side av DNO-saken.

Han mener saken fremstår i et litt annet lys når det nå har blitt presentert ny informasjon.

- Dette bidro til å klargjøre saken, sier Omdal til NA24.

Omstridt aksjesalg
Bakgrunnen for KRGs offensiv er at det har vært store medieoppslag i Norge om eierforholdet til en aksjepost som DNO selv solgte for et snaut år siden. Derfor prøver de nå å forklare sine egen rolle i forbindelse med kjøpene av en aksjepost på 43,9 millioner DNO-aksjer som DNO solgte høsten i fjor.

Her har Oslo Børs lagt press på DNO. DNO-partner KRG, og ministeren for naturressurser Dr. Ashti A. Hawrami, har også blitt dratt inn i saken. Det misliker KRG meget sterkt, og krever at oljeselskapet rydder opp og gjenreiser den skade som skal være påført omdømmet.

Legger frem dokumentasjon
Under presentasjonen fortalte Dr. Khalid Saleh at det er tyrkiske Genel Enerji som sitter igjen med gevinsten på rundt 100 millioner kroner etter DNO-aksjene ble i aksjemarkedet. I avtalen som ble inngått er det klart at Genel skulle ta ansvar for både eventuell gevinst og tap knyttet til transaksjonen.

Det mener Salih kommer frem i dokumentasjonen han viste under presentasjonen, og viser til et brev som ble sendt fra Genel til Hawrami 31. Mars. Da ble det lagt inn en salgsordre som Hawrami videreformidlet til deres bank og meglerforbindelse HSBC. Det foreligger kun en salgsordre, og KRG reagerer stert på beskyldningene om at Hawrami skal ha manipulert markedet.

Hvorfor ble ikke KRG kontaktet?
Trond Omdal i Arctic Securities sier at dette var en forsvarstale for DNO.

- Dersom den dokumentasjonen som nå blir lagt frem stemmer, så må man jo spørre seg om hvorfor Oslo Børs ikke kontaktet Dr. Ashti Hawrami i de kurdiske selvstyremyndighetene. Det er vel normalt å gjøre når man er i ferd med å offenttliggjøre noen med navn, sier Omdal, med henvisning til forrige ukes offenttliggjøring av kontakt mellom DNO-sjef Helge Eide og KRGs oljeminister.

Han legger til at det fremstår som underlig at Oslo Børs ikke ville holde suspendering av DNO i to dager til, som selskapet hadde bedt om.

- Med denne korrespondansen man nå har valgt å offenttliggjøre blir det underlig at de ikke fikk det, etter at DNO ba på sine knær om at suspenderingen ble opprettholdt. Det er ikke bare småinvestorer som har tapt mye penger, men også institusjonelle investorer, sier analytikeren.

Børsen avviser kritikk
Pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs er helt klar på hvordan ting foregår.

- Jeg føler at vi har håndtert situasjon likt sammenlignet med andre tilfeller. Informasjonen ble likt fordelt i markedet og da skal det mye til for å suspendere aksjen videre. Da vi bestemte oss for å suspendere aksjen i ytterligere to dager var det noe vi anså som et fornuftig tidsrom, og DNO var innforstått med det, sier Olsen til NA24.

Han synes det er rart at de får kritikk for akkurat det, siden de mener at situasjonen er håndtert lik med tidligere tilfeller. Olsen viser til at de har et regelverk å forholde seg til og peker på at det skal mer til for å suspendere en aksjen enn å ikke gjøre det.