AKER BRYGGE, OSLO (NA24): - Det viktigste fokuset nå er å fortsette dialogen med KRG og løse situasjonen så raskt som overhodet mulig.

Det sa konsernsjef Helge Eide da DNO mandag morgen avholdte en markedsoppdatering knyttet til situasjonen rundt oljeselskapets konflikt med Oslo Børs og den midlertidige utestengelsen fra produksjonsdelingsavtalen i Nord-Irak.

Eide åpnet presentasjonen med å fortelle at det har vært en vanskelig uke for DNO, oljeselskapets ansatte og KRG. Han la ekstra vekt på å beklage at KRG er blitt dratt inn i saken.

- Vi beklager at KRG er blitt involvert i dette, og den skade som har skjedd, sier Helge Eide til de fremmøtte journalistene og analytikerne.

Visste ikke hem kjøperen var
Det nå etter hvert så omstridte aksjesalget kom ifølge DNO-sjefen etter at finanskrisen gjorde det vanskelig å få til annen finansiering.

Behovet for finansieringen kom etter at det var forsinkelser i kontantstrømmen fra Tawke-feltet. Helge Eide gjorde det klart at salget av 48,9 millioner aksjer ikke var en strategisk transaksjon.

DNO-sjefen ble kjørt hardt av journalistene på konferansen om hvordan oljeselskapet ikke kunne vite at det var KRG som sto som kjøper av aksjene på vegne av selskapet Genel Enerji.

Eide sto like hardt på at DNO var ikke klar over hvem som var kjøperen av aksjene, og gjentok gjentatte ganger at KRG og Dr. Ashti A. Hawrami kun opptrådte som en mellommann for en potensiell kjøper.

De kurdiske selvstyremyndighetene har sendt Dr. Khaled Salih til Norge for å legge frem KRGs versjon av saken som pågår. Han gjorde det klart at Oslo Børs aldri kontaktet KRG i forbindelse med aksjekjøpet. Det synes KRG er rart, men Oslo Børs sier at det ikke er naturlig for dem å ha kontakt med enkelte aksjonærer i selskapene.

- Burde tatt kontakt
DNO synes også det er rart at Oslo Børs ikke kontaktet KRG, og de synes det er merkelig at børsen ikke delte den informasjonen de satt på med DNO. Da kunne det blitt en løsning langt tidligere, og situasjonen som har oppstått kunne vært unngått.

- Kjernen til problemet er at Oslo Børs kunne vært mer spesifikk og delt informasjonen ville vi unngått dette, sier Helge Eide under konferansen.

De reagerer også på at suspensjonen ikke ble forlenget, og ikke minst at det de mener er konfidensiell informasjonen frigitt av Oslo Børs.

- Jobber med en løsning
Hos DNO håper de på å finne en løsning. KRG stiller krav om at oljeselskapet også skal ordne en disputt med en tredje part. DNO er i voldgift i London med et annet selskap, men vil ikke ut med eventuell størrelse og identiteten på denne tredje parten.

- Vi jobber veldig hardt nå for å finne en løsning, sier Helge Eide og bemerker at han har sett uttalelser fra offisielle personer om at de ikke tror at DNO kommer til å bli kastet ut av Nord-Irak.

Ved Tawke-feltet er det full produksjon, men eksporten er stanset. Nå foregår det kun lokalt salg. Eide viser til tidligere situasjoner når det har vært lokalt salg av oljen, og da lå nivået på 6-7.000 fat olje per dag.

- Vi har en praktisk ordning med Genel på hvordan vi kommer til å håndtere den daglige operasjonen. I praktiske termer er det «business as usual», sier Eide.

Volumet varierer
- Det varierer, men hvis du ser på de siste rapportene har den vært på rundt 6-7.000 fat olje per dag. Vi har gitt indikasjoner på at det burde være høyere volum, men det varierer mellom 6-8.000 fat olje per dag, sier Eide.

KRG sa søndag at de støtter forslaget om at DNO skal søke notering ved en annen børs, og Helge Eide forteller også at DNO tidligere har vurdert å søke notering ved en annen børs, og innrømmer at dagens situasjonen har akselerert den prosessen.

Les mer: - Veldig synd om DNO forsvinner

Han ønsker ikke å kommentere noe rundt det søksmålet DNO varslet i forrige uke. I en oppdatering torsdag sa selskapet at de kun var dager unna med en å anlegge et søksmål mot Oslo Børs, men konsernsjefen ønsker ikke å si hvor langt de er nå. Han vil heller ikke kommentere størrelsen på et eventuelt søksmål.

Les mer: DNO truer med å flytte