HOTEL CONTINENTAL, OSLO (NA24 ): De kurdiske selvstyremyndighetene KRG inviterte pressekorpset for å legge frem sin side av DNO-saken.

KRG samlet store deler av næringslivspressen på Hotel Continental midt i Oslo for å forklare sine egen rolle i forbindelse med kjøpene av en aksjepost på 43,9 millioner DNO-aksjer som DNO solgte høsten i fjor.

- Vi vil bli hørt
Det er Dr. Khaled Salih som er i Norge for å legge frem sin versjon av saken som har versert i mediene over halvannen uke. Han er seniorrådgiver for statsministeren til de kurdiske selvstyremyndighetene, og har i tillegg samme funksjon for ministeren for naturressurser Dr. Ashti A. Hawrami.

- Vi er her for at vi vil bli hørt i saken, sier Salih til NA24.

Knallhard kritikk av Oslo Børs
Han forteller at KRG er blitt overrasket over hvordan denne saken har utviklet seg den siste uken, og de forstår heller ikke hvordan Oslo Børs har opptrådt.

Les også: DNO kastes ut av Irak og Sprengjobber for å redde Irak-eventyret

Til de fremmøtte på pressekonferansen kommer han med krass kritikk rundt håndtering fra Oslo Børs, og sier forstår ikke hvorfor KRG ikke har fått en eneste henvendelse fra børsen. Det finner han svært overraskende særlig med tanke på hvordan Oslo Børs har gjort saken større enn den egentlig er.

Kapitalhjelp
Aksjekjøpet kom i stand siden både DNO og Genel Enerji trengte finansiering og kapital.

Genel Enerji hadde behov for 50 millioner dollar, og fikk umiddelbart et lån på 15 millioner dollar. Lånet ble ordnet slik at KRG kjøpte DNO-aksjene for Genel Enerji. KRG hevder at de kun opptrådte som aksjekjøper på vegne av Genel og at de aldri var de reelle eierne til aksjene. Det hevder de at dokumentasjonen kan bevise.

- Ingen spurte oss
Dr. Ashti A. Hawrami fikk en formell henvendelse fra Genel om at de ville kjøpe aksjene 1.oktober, og at samme dag ble et lånearrangement mellom KRG og Genel ordnet.

- Vi kunne gitt denne informasjonen til Oslo Børs, men vi ble aldri kontaktet, sa Sali og sier at de gjerne skulle vært kontaktet slik at saken kunne vært avklart tidligere. Det tok tid for å forstå hva som pågikk mellom DNO og Oslo Børs.

Han mener det dessuten er merkelig at Oslo Børs har vært selektiv med hva slag informasjon som ble frigitt og lurer på hva slags motiv som kan ligge bak dette. Skyldes det et ønske om å skade KRG politisk eller skyldes bare at Oslo Børs har problemer med profesjonaliteten, spurte Salih.

100 millioner i gevinst
Under presentasjonen forteller Saleh at det er tyrkiske Genel Enerji som sitter igjen med gevinsten på rundt 100 millioner kroner etter DNO-aksjene ble i aksjemarkedet. I avtalen som ble inngått er det klart at Genel skulle ta ansvar for både eventuell gevinst og tap knyttet til transaksjonen.

Det mener Salih kommer frem i dokumentasjonen han viste under presentasjonen, og viser til et brev som ble sendt fra Genel til Hawrami 31. Mars. Da ble det lagt inn en salgsordre som Hawrami videreformidlet til deres bank og meglerforbindelse HSBC. Det foreligger kun en salgsordre, og KRG reagerer stert på beskyldningene om at Hawrami skal ha manipulert markedet.

Hvis KRG og Hawrami satt på informasjon som ville slå positivt ut på kursen så ville de kjøpt aksjer i DNO istedenfor å selge, forteller Salih som gjentar at han ikke skjønner at dette blir gjenstand for beskyldninger om markedsmanipulasjon.

KRG mener at det er blitt gitt et feilaktig inntrykk i media i denne saken. Åpne spørsmål om hvor gevinsten har blitt av, har blitt ubesvart, men Salih er helt klar på at det hele tiden var avtalt at Genel skulle sitte igjen med overskuddet fra salget. KRG har overført oppgjøret og gevinsten til Genel i august i år med fratrekk for 15 millioner dollar som de opprinnelig lånte ut.

Ikke flaggeplikt
At KRG ikke meldte selv om sin rolle i aksjekjøpet skyldes at meglerforbindelsen HSBC sa at det kun foreligger en flaggeplikt når aksjebeholdningen når fem prosent. Posten som DNO solgte og KRG kjøpte på vegne av Genel var på 4,8 prosent.

I forrige uke ble det klart at Kredittilsynet har sendt saken over til Økokrim. Tilsynet har fulgt saken lenge og har gjort enkelte undersøkelser, men mener at Økokrim har større forutsetninger til å kunne følge opp saken.

Tidlig i prosessen ble Økokrim konsultert og vurderinger fra Kredittilsynet er at saken kan ha aspekter utover de rent verdipapirrettslige. De trekker også frem at det internasjonale politisamarbeidet vil være den beste kanalen for eventuelt å få belyst omstendighetene rundt de aktuelle transaksjonene i DNO. KRG vil stille seg til disposisjon hvis det blir grunnlag for å forklare seg.

- Det faktum at vi kommer hit og forklarer oss burde gi svar på ditt spørsmål, er svaret Salih gir på det spørsmålet.

- Vi kan ikke løse problemet
Hva spesifikt DNO må gjøre for å oppfylle kravene KRG nå stiller, er han midlertidig mer vag på.

- Vi kan ikke løse problemet mellom DNO og Oslo Børs, sier Salih

Han legger til at de ønsker at saken skal løses og håper på en tidligere løsning hvis det lar seg ordne. Det betyr at det kan komme en avgjørelse før fristen på seks uker løper ut. Alt avhenger av at DNO klarer å rette opp den saken som er påført både de kurdiske selvstyremyndighetene og Dr. Ashti A. Hawrami. DNO må også ordne opp i en stid strid med en tredjepart. Det er et av kravene fra KRG. Dette er en aktør som har gjort krav på å delta i produksjonsdelingsavtalen mellom KRG og DNO, og skal ikke dreie seg om Genel Enerji. De kurdiske selvstyremyndighetene ønsker ikke legge seg opp i hvordan denne saken skal løses, og viser til at det er opp til DNO å finne en løsning.

Fortsatt er det flere ubesvarte spørsmål knyttet til oljevirksomheten. KRG har klart å få til den viktige eksporten av oljen ut av Nord-Irak, men det er ikke avklart hvordan inntektene skal fordeles. Det må avklares med Bagdad. KRG forteller at de venter på at en ny regjering skal dannes etter valget i sommer og at de skal ta opp dialogen med Bagdad.

- Vi er glade for å kunne bidra til inntekter til Bagdad slik at det herjede landet kan gjenoppbygges, sier Salih.