Det skriver E24. En kraftig vekst for forbruksbankene de siste år, har også dratt med seg annen konsekvens – stadig flere mennesker havner i gjeldsproblemer.

Den samlede forbruksgjelden i Norge antas nå å være på rundt 90 milliarder kroner, og mye av denne gjelda får nå namsmannen forespørsler om å tvangsinnkreve.

– Når inkassoselskapene gir opp å få folk til å betale frivillig, må de til namsmannen og få bistand til å drive inn pengene. Da kan namsmannen ta pant i folks hjem, biler og andre gjenstander. Vi tar også automatisk trekk fra lønn og trygdeytelser, sier Alexander Dey, namsfogd i Oslo, til E24.

Han tror mye av problemet ligger i at kredittkort og forbrukslån er for lett tilgjengelig, slik at mange får kreditt i et omfang de ikke har mulighet til å betjene.

Det er i Stavanger veksten har vært størst de siste par årene, ettersom oljebyen har merket konsekvensene av nedgangen i oljenæringen og ledigheten den har medført.

– Det er folk som før har hatt full kontroll på egen økonomi, men som nå har problemer, sier Stavangers namsfogd Aud Ruthi Andersen. (©NTB)