Du får neppe gleden av nytt rentekutt

Foto: Paul Weaver/Montasje

Nå skal renten ned, men banken din følger trolig ikke etter.

12.12.11 13:21

Onsdag avholder Norges Bank rentemøte. Et samlet korps med bankøkonomer venter at Øystein Olsen og Norges bank vil sette ned styringsrenten fra dagens 2,25 prosent.

Det er imidlertid langt i fra sikkert at bankrenten til folk flest vil få noen effekt av kuttene.

Markedsrenten drar opp
Styringsrenten er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.

Bankenes rente settes imidlertid også av nivåene på markedsrentene, som er det bankene betaler for sine innlån. I dag er markedsrentene tett opptil nivåene for innskudds- og utlånsrentene ut til forbruker. Dermed kan et rentekutt ha liten effekt for vanlige forbrukere.

Hos DnB bekreftes det at onsdagens rentekutt kan få liten effekt på folksbankrente. Økonom Kyrre Aamdal sier dette om bankenes muligheter:

- Hvis Norges Bank senker renten med 25 basispunkter, vil 3m NIBOR (markedsrenten) neppe endre seg mye, kanskje endog stige litt. Da blir det neppe rom for å sette utlånsrentene ned. Dersom Norges Bank senker renten med 50 basispunkter, vil 3m NIBOR kunne falle med kanskje rundt 20 basispunkter til litt under 3 prosent. Da kan det være at noen banker vil følge opp med rentekutt til sine kunder. På den annen side har bankenes finansieringskostnader, på marginen, økt mer enn 3m NIBOR de siste par månedene. Det er derfor slett ikke sikkert at bankenes utlånsrenter senkes selv om Norges Bank reduserer styringsrenten med 50 basispunkter.

Venter 0,5
De toneangivende økonomene tror at det er sannsynlig at den norske styringsrenten kan kuttes med 0,5 prosentpoeng på onsdagens rentemøte.

Det betyr altså et kutt til 1,75 prosent.

- Makroøkonomisk og markedsmessig utvikling passer nå godt med Norges Banks lavscenario. Det scenariet er i sin tur konsistent med et kutt på onsdag med enten 25 basispunkter eller 50 basispunkter. Når vi konkluderer med 50 basispunkter som mest sannsynlig, er det dels fordi vi venter at Norges Bank skal være framoverskuende og derfor ta høyde for videre forverring av situasjonen. For det andre merker vi oss at Norges Bank nå ikke planlegger noe nytt, regulært rentemøte før i mars nest år. Hadde de som før også planlagt møte i januar, kunne trolig 25 basispunkter nå ha vært nok. For å stå rustet til mulige - og sannsynlige - utfordringer i løpet av vinteren anser vi det klokt å kutte med 50 basispunkter allerede nå, skriver Handelsbankens Knut Anton Mork i sin gjennomgang før møtet.

DnBs Aamdal tror i utgangspunktet på et mindre kutt.

- Vi tror Norges Bank vil kutte styringsrenten med 25 basispunkter, men det betydelig sannsynlighet for 50 basispunkter.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.