Du har kanskje ikke lagt merke til det mens sola har sørget for en av de varmeste og beste somrene i Norge noen gang, men strømprisene er på et rekordhøyt nivå.

Nye tall fra strømbørsen Nord Pool viser at gjennomsnittlig strømpris i juli var 60 prosent høyere enn i januar. Én kWh kostet i snitt 49,87 øre i juli - før en tar høyde for nettleie og andre avgifter.

Hvis vi ser bort ifra nettleien og grønne sertifikater, koster én kWh nå rundt 83 øre inkludert elavgift og moms.

Historisk høye strømpriser

Strømprisene i juni er ikke bare høye for året, men er også i en historisk kontekst svært høye.

Strømprisen var i juli ganske nøyaktig dobbelt så høy som i juli i fjor - og over seks ganger så dyr som juli i 2015.

En oversikt fra Nordpool viser at strømprisen kun en håndfull ganger har vært registrert høyere enn i dag i løpet av de siste ti årene, alle gangene i forbindelse med situasjoner der det kunne bli strømkrise. I sommermånedene har prisene aldri vært i nærheten av dagens nivå.

Flere årsaker

Årsakene til de ekstremt høye strømprisene er flere, og ingen av dem henger sammen med at vi bruker mye strøm. Strømforbruket i juli i år var marginalt lavere enn i fjor.

Én viktig årsak er at Norge eksporterte svært mye strøm ut av landet i vinter. I august, september, oktober, november, januar, februar og mars pågikk eksporten av strøm fra Norge for fullt.

Ifølge Statkraft skjedde dette dels fordi de var redd for at det skulle bli for mye vann i magasinene, med dertil fare for flom.

Med kuldesjokket i mars var det derimot bråstopp i eksporten, og i april måtte Norge importere store mengder strøm.

Siden det har eksporten igjen startet - på tross av den tørre sommeren.

Samtidig med julis ekstreme priser, eksporterte Norge netto nesten 1 TWh strøm. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til omtrent 50.000 husstander.

Resultatet er at fyllingsgraden i vannmagasinene nå ligger på 60 prosent, mens normalen for denne tiden av året er 73 prosent.

Ifølge Statnett utgjør mangelen på nedbør som har havnet i magasinene rundt 22 TWh mindre strømreserver enn normalt - tilsvarende strømforbruket til 1,1 millioner husstander.

Flere andre årsaker

Ifølge Stina Johansen i Nord Pool er det også flere andre årsaker til høye strømpriser:

- Nå har det vært tørt som gjør at vi har lavere fyllingsgrad i vannmagasinene enn det som er normalt. I tillegg kom varmen veldig fort i våres, som gjorde at mye av snøen fordampet før den kom i vannmagasinene, sier Johansen.

- Det er også høye priser på kull i Europa, blant annet på grunn av co2-utslipp. Det er flere andre faktorer som påvirker prisene, sier hun til Nettavisen.

Statkraft: - Vi produserer mindre enn normalt

Pressetalsmann Knut Fjerdingstad mener bildet er litt mer nyansert enn det kan se ut som:

- I andre kvartal i år produserte Statkraft 22 prosent mindre strøm enn samme periode i fjor. Årsaken var at snøsmeltingen i stor grad fordampet i stedet for å renne ned i magasinene. Våren kom sent og det ble varmere og tørrere enn normalt. Vårt fokus har altså gått fra å unngå overløp ved snøsmeltingen og dermed flom, dernest til å spare vann for å oppfylle kravene vi er pålagt for å holde lakseelvene med vann, til så å vurdere risiko for knapphet på vann neste vinter, sier Fjerdingstad.

Han legger derimot ikke skjul på at strømmarkedet handler om å utnytte vannet.

- Vi selger når vi får den prisen vi mener vannet vårt er verdt til enhver tid . Det er vårt oppdrag å sørge for at vannet gir best mulig inntekt til fellesskapet. Det vi ser nå er at markedet fungerer veldig godt, med at Norge kan importere når det er billig og eksportere når det er høye priser, sier han.

- Tror du forbrukerne oppfatter det på samme måte med strømprisene de nå betaler?

- Om vi ikke produserte nå, så ville prisene vært enda høyere og heldigvis er behovet for strøm til oppvarming lav denne sommeren. Gjennom en best mulig regulering av magasinene gjør vi det vi kan for å ha vann tilgjengelig når det trengs i markedet, sier han.

Han understreker også at kraftprodusentene i mange vassdrag er pålagt å ha minstevannføring og produsere for å opprettholde kapasiteten i strømnettet. Han forteller også at Statkraft ikke bestemmer hva som skal eksporteres og hvem som kjøper kraft i spotmarkedet, men at kraftprodusentene hver dag melder inn hvor mye de ønsker å tilby markedet opp mot en optimalisert bruk av vannressursene.

- Men tar dere også et ansvar for strømregningen til folk flest?

- Vårt ansvar ligger i å sørge for en best mulig regulering av magasinene slik at vi har vann tilgjengelig når det trengs i markedet. Hvor mye som kommer av nedbør og tilsig fremover kan vi derimot ikke styre, men det er ingen kraftprodusenter som ønsker å gå tom for vann. Vi gjør så godt vi kan for å håndtere de ulike værsituasjonene og skulle tørken fortsette er det mulig med betydelig import fra utlandet. Det skal vi være glade for, påpeker Fjerdingstad.