Gå til sidens hovedinnhold

Du sponser prisfest

Hvis du er Netcom-kunde, sponser du priskrigen mellom One Call og Ipea.

I snart tre måneder har Ipea og One Call knivet om hvem som skal være landets billigste mobiloperatør. Selskapene har gjennom hele denne perioden byttet på å inneha topplasseringen på Post- og teletilsynets prisoversikt på telepriser.no.

Salgs- og markedsdirektør Thomas Sandaker i One call bekrefter overfor Mobilen.no at selskapet mottar såkalt markedsstøtte fra Netcom.

- Netcom yter en økonomisk støtte til oss i form av en stykkprispremiering på hver enkelt kunde vi hanker inn, forklarer Sandaker.

Netcom-kundene betaler
Selv om ingen i Netcom ønsker å kommentere forhold som berører selskapets forretningsavtaler, er det med Sandakers uttalelse hevet over tvil at Netcoms kunder bidrar økonomisk til å holde liv i den pågående priskrigen.

- Dette er helt vanlig ikke bare i vår bransje, men i næringslivet i sin alminnelighet, presiserer Sandaker.

- Hvor mye er støtten på?

- Det vil jeg ikke kommentere. Men la meg fastslå at beløpet som verserer på ryktebørsen, 300 kroner per nye kunde, ikke stemmer. Beløpet vil dessuten variere ut fra et trappetrinnssystem som belønner økt vekst, svarer Sandaker.

Ipea nekter for støtte
Kilder Mobilen.no har vært i kontakt med, påstår at også One calls konkurrent Ipea mottar markedsstøtte fra Netcom. Selv tilbakeviser selskapet dette.

- Vi får ingenting. Jeg blir litt overrasket dersom ulike aktører forskjellbehandles ut fra et ellers identisk utgangspunkt, men ettersom alle slike avtaler er konfidensielle er jeg forhindret fra å kjenne til annet enn vår egen avtale med Netcom, sier administrerende direktør Ole Norstad i Ipea.

Hverken kommunikasjonssjef Guri Wormdahl eller divisjonsdirektør Sondre Aarrestad i Netcom ønsker å kommentere detaljene i påstandene fra One call og Ipea. Begge henviser til at slike avtaler er konfidensielle, og Wormdahl sier det må være opp til de virtuelle operatørene selv å belyse forretningsforholdet.

Myndighetene reagerer ikke
Hverken Post- og teletilsynet (PT) eller Konkurransetilsynet anser pengeoverføringene fra Netcom til One call for å være problematiske.

- Netcom er ikke underlagt regulering på dette området, og står derfor fritt til å støtte hvem de vil, sier underdirektør Arne Litleré i PT.

- Det bekymrer ikke PT at Netcoms kunder bidrar økonomisk til en priskrig de selv ikke nyter godt av i form av lavere priser? Burde ikke Netcom heller brukt disse summene på selv å senke sine priser?

- Netcoms kunder står fritt til å bytte til for eksempel Chess, Tele2 eller One call om de vil det, svarer Litleré.

- Det er virksom konkurranse i dette markedet, og jeg kan ikke umiddelbart se at dette kolliderer med konkurransereglene. Netcom-kundene står jo fritt til å bytte til One call om de vil, mener også informasjonsrådgiver Andreas Kjeldsberg Pihl i Konkurransetilsynet.

- Hva om denne støtten fører til at mindre mobilselskaper som ikke mottar tilsvarende støtte forsvinner fordi de ikke makter å møte konkurransen, har ikke Netcom da oppnådd å redusere konkurransen i markedet?

- Reglene er til for å beskytte konkurransen som sådan, ikke aktørene. Dessuten er jo dette et utslag av aktiv konkurranse mellom Netcom og Telenor om å tilrive seg flest videreselgere, svarer Kjeldsberg Pihl.

Fortsatt sponsing
Hos Netcom har man et avslappet forhold til det hele.

- Dette skiller seg ikke fra vår øvrige reklame- og markedsføringsvirksomhet. Man kan jo like gjerne si at en reklamefilm på tv heller ikke gagner våre eksisterende kunder, selv om det er de som betaler regningen for den, sier kommunikasjonssjef Guri Wormdahl i Netcom til Mobilen.no.

- Uten å kommentere dette konkrete tilfellet, kan jeg på generell basis fastslå at utvidet trafikk i vårt nett får positive ringvirkninger også for våre egne kunder. Se for eksempel avtalen vi har inngått med Tele2; det er klart at 400.000 nye brukere av mobilnettet vårt medfører en oppgradering både av kapasiteten og kvaliteten, konstaterer Sondre Aarrestad i Netcom.

Denne saken er hentet fra mobilsiden Mobilen.no.

Reklame

NÅ: Stor vinterkampanje med supergode priser

Kommentarer til denne saken