Gå til sidens hovedinnhold

Du vil ikke tro hvor mye Norge taper på oljeprisen

Norge kan tape mange milliarder kroner.

Politikerne på Stortinget sitter for tiden og diskuterer hvordan noen hundre millioner skal flyttes hit og dit på Stortinget, men ifølge bransjenettstedet Enerwe er tallene politikerne nå jobber med bare småtteri sammenlignet med en potensiell kjempesmell.

I statsbudsjettet for 2017 har Regjeringen beregnet en til dels kraftig økning i oljeprisen fra dagens nivå. De beregner at den skal øke fra 379 kroner per fat i 2016 til 425 kroner i 2017.

Les også: Norge går med underskudd - slik bruker staten opp pengene

Dette er noe som utgjør svært store summer for staten.

– En enkel virkningsberegning for betydningen av endringer i oljeprisen indikerer at dersom oljeprisen i 2017 blir 10 kroner høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet 2017, gir det en økning på 4,3 milliarder kroner i statens netto kontantstrøm. Ved en eventuelt lavere oljepris anslås virkningen å bli den samme, men med motsatt fortegn, skriver Finansdepartementet til Enerwe.

Dette betyr at hver gang du hører oljeprisen endrer seg med én dollar, utgjør det i overkant av tre milliarder kroner i året.

Nettstedets beregninger viser at om dagens oljepris ikke øker, vil staten få 20,6 milliarder kroner mindre å rutte med neste år.

- Beløpet er faktisk så stort at det utgjør mer enn hva budsjettet legger opp til å bruke på barnetrygd og kontantstøtte (16,7 milliarder), politi og påtalemyndighet (16,4 milliarder) og jordbruksavtalen med bøndene (14,4 milliarder) melder Enerwe.

Les også: Nei, Norge er ikke verdens rikeste land

Kommentarer til denne saken