– Dette er en utvikling som ventet for september, og den går inn i den samme trenden vi har sett lenge med en moderat utvikling i boligprisene, sa administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge da han la fra boligprisutviklingen for september i år.

Nominelt falt boligprisene med 1,1 prosent, hvilket er noe bedre enn i september i fjor, da boligprisene falt 1,6 prosent nominelt. Prisene falt i alle deler av landet, og markedet har dermed hatt en moderat og svakt fallende trend i fire sammenhengende måneder.

– Det tyder på at det er god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, sa Dreyer.

Tolvmånedersveksten så langt ligger på 2,7 prosent. Eiendom Norge venter en mindre vekst i tolvmånedersveksten resten av året.

Liten effekt av renteøkning

Dreyer poengterte at utviklingen føyer seg inn i et normalt og ventet mønster, der september er svak, og at den mer langsiktige trenden gir grunn til å vente en fortsatt moderat prisutvikling.

Likevel viser omsetningsvolumet per tredje kvartal i år rekordtall. Aldri før er det blitt kjøpt og solgt så mange boliger per tredje kvartal som i år. Det vitner om at renteøkningen fra Norges Bank, som siden har slått inn på folks boliglån, ikke har hatt noen dempende effekt på boligmarkedet, mener Dreyer.

– Så langt er det ingenting som tyder på at renteøkningen har dempet kjøpelysten til norske forbrukere, sa Dreyer, som karakteriserte boligmarked som et velfungerende marked «i sjeldent god balanse».

Mister ikke nattesøvnen

Heller ikke Nordea Markets blir bekymret over en moderat utvikling i boligmarkedet. Det er ingen grunn til å miste nattesøvnen, skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i sin morgenrapport før tallene ble lagt fram. Nordea Markets tror på «en nokså flat utvikling framover».

– Det går bra i norsk økonomi, sysselsettingen stiger og folk flest kan vente seg brukbare lønnstillegg neste år. Det trekker isolert sett i retning av høyere boligpriser. På den andre siden har nå folk fått melding fra banken sin om at lånerenten er skrudd opp og det er også en god del boliger i markedet for tiden. Det trekker prisene isolert ned, skrev han.

DNB Markets traff godt med sine anslag for boligprisutviklingen, og venter en fortsatt flat eller svakt stigende sesongjustert vekst.

– Vi tror på fortsatt svak prisvekst utover høsten nå som husholdningene begynner å ta inn over seg at boliglånsrentene skal litt opp, samtidig som tilbudet av boliger sannsynligvis vil stige i månedene fremover, skrev makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i sin morgenrapport.

2 prosent ned i Oslo

I Oslo, som normalt har hatt sterk prisutvikling og ofte et hett boligmarked, var prisene ned 2 prosent nominelt i september i år. Det er svakere enn gjennomsnittet på 1,2 prosents fall, men bedre enn utviklingen i september i fjor, da boligprisene falt 2,7 prosent.

Dreyer påpeker at tross en utflating i prisene de siste månedene, har de steget 7,2 prosent så langt i år. For året som helhet, venter Eiendom Norge en prisvekst på rundt 4,1 prosent.

– Trenden vitner om at flatt, marginalt fallende marked. Det er ingen dramatikk i dette, etter fire-fem måneder med en kraftig vekst i starten av året, sa han.

Kristiansand hadde månedens beste utvikling, med en vekst på 0,1 prosent, mens Ålesund og området rundt gjorde det dårligst med et prisfall på 2,1 prosent, justert for sesongvariasjoner. Best tolvmånedersvekst var det i Fredrikstad og Sarpsborg, med en vekst på 4,8 prosent. Utviklingen i Stavanger med omegnen var svakest, med en vekst på 0,3 prosent.