Ifølge en oppdatering fra Eitzen Chemical ASA så har det kommet inn tegninger for mer enn 67,2 millioner aksjer i forbindelse med reparasjonsemisjonen rederiet har gjennomført i forbindelse med refinansieringen av konsernet.

Dermed er emisjonen fulltegnet i forhold til rammen, som var på 67,2 millioner nye aksjer. Emisjonskursen er på 1,25 kroner per aksje, som i den rettede emisjonen gjennomført tidligere i høst. Det gir et bruttoproveny på 84 millioner kroner.

Aksjene forventes levert aksjonærene omkring 22. desember. Eitzen Chemicals aksjer omsettes på kurser omkring 1,45 kroner per aksje i tidlig handel mandag.

Det er meglerhusene ABG Sundal Collier ASA og Carnegie ASA som har vært tilretteleggere av emisjonen.