Med en gjennomsnittlig boligpris i Oslo på 4,75 millioner kroner, er boligdrømmen nærmest uoppnåelig for unge som vil etablere seg i hovedstadens boligmarked.

- Det er klart at det er tøft. Vi ser at prisnivået er dyrt over store deler av byen. Også i de ytre Oslo øst-bydelene er snittprisene godt over det nivået de fleste andre byene har. Det er tungt å komme seg inn i Oslo og Akershus, erkjenner adm. direktør Christian V. Dreyer (bildet) i Eiendom Norge overfor Nettavisen.

Les også: Økonom med klar beskjed til unge på boligjakt

Ikke råd

- Men hvor langt utenfor Oslo må man for å finne seg boliger til greie priser, og ser du noen nye pressområder?

- Vi har denne sykepleierindeksen, som illustrerer hvor mange av de boligene en enslig sykepleier kunne kjøpe med en etablert sykepleierlønn på 550 000 kroner. Vedkommende kunne knapt kjøpe noen boliger i områder som Follo og Romerike. Det er ikke bare Oslo, Bærum og Asker som presser prisene, og du må ganske langt ut.

- Er Follo et nytt pressområde?

- Ja, det er det definitivt, med de forventningene som ligger inne i regionen og med holdeplass for Intercity-toget. Vi ser at et områder som Hamar har fått en ganske betydelig prisvekst de seneste årene. Men Østfold-byene har fortsatt en del å gå på prismessig i forhold til byer som Drammen og Hamar.

Fem prosent

Eiendom Norge venter at boligprisene i Oslo vil stige med fem prosent i 2019 og med tre prosent på landsbasis.

- Så boligsøkende i Oslo kan glemme vesentlig billigere boligpriser det kommende året?

- Ja, jeg har i hvert fall ikke noe tro på det. Og når Oslo kommune i tillegg regulerte under tusen tomter til boligutvikling i 2018, så er det på et så skremmende lavt nivå, sier Dreyer.

- Balansen i markedet akkurat nå er ganske OK, men det som reguleres i 2018, får virkning først i 2020 og 2021. Jeg tror det der naivt å tro at hovedstaden ikke vil oppleve press på befolkningssiden, og jeg tror også at mye av det vi har sett av litt mer moderat vekst i befolkningen, handler om hvor dyrt det faktisk er å etablere seg i Oslo.

Storbyeffekt

- Er fem prosent prisvekst i Oslo realistisk over tid?

- Fem prosent er jo over lønnsveksten, så det er i overkant av hvor det bør ligge. Men vi ser også at det er andre forhold som påvirker prisene, det er en hovedstadseffekt. Det er et betydelig større press i byer som Paris, London og Stockholm enn i andre byene.

Norges Bank har signalisert i hvert fall to renteøkninger i 2019. Det kan bety et halvt prosentpoeng i høyere boliglånsrenter, 5000 kroner før skatt per million i lån.

- Vil slike økninger dempe boligmarkedet?

- Ja, det vil legge en demper, men lønnsveksten vil også bidra til større kjøpekraft, så dette vil nok nulle seg bra ut i 2019, sier Dreyer.

Tøffe krav

Et diskusjonstema i det tøffe boligmarkedet er boliglånsforskriften. Hovedregelen er at låntaker på innvilgningstidspunktet skal tåle en renteøkning inntil fem prosentpoeng, ha minimum 15 prosent i egenkapital, og at samlet gjeld ikke kan overstige fem ganger inntekten.

- Fungerer boliglånsforskriften greit?

- Vi ønsker ingen endring i den nå, primært fordi debatten om selve boliglånsforskriften er ganske støyende om hva dette betyr for boligmarkedet videre. Nå skal vel forskriften virke gjennom 2019 og tas opp til ny vurdering høsten 2019, så får vi ta det da, svarer Dreyer.

- Samtidig har bankene mulighetene til å avvike fra forskriften. Så hvis du som ung har et lengre perspektiv på å spare deg opp egenkapital og få synliggjort det over tid for banken, så vet jeg at bankene har satt av en dedikert fleksibilitetskvote til førstegangskjøpere, fortsetter han.

Og akkurat nå mener Dreyer at boligmarkedet fungerer ganske godt.

- Ja, det er et høyt antall boliger til salgs og mange salg. Det er også lengre salgstid, så folk har litt bedre tid til å vurdere et kjøp, og prisene beveger seg ganske sidelengs.