Bank- og inkassogründer Jon Harald Nordbrekken slår alarm om veksten i forbrukslån.

- Fremfor alt har det vært en eksplosiv økning i forbrukslån. Det er bekymringsfullt at unge lever på forskudd. Ungdom tar for lett på seg høy gjeld og forbruker penger. Dette vil få konsekvenser med økende mislighold og betalingsanmerkninger som igjen får konsekvenser for låneopptak, sier Nordbrekken til Dagens Næringsliv og legger til.

– Det minner litt om 2007, og alle vet hvordan det endte.

2007 var som kjent året da finanskrisen brøt ut.

Nordbrekkene peker på at tilbydere av forbrukslån blir stadig flere, konkurransen blir tøffere og dermed blir også kontrollen med kundene betalingsevne mindre. Med andre ord øker risikoen for at flere tar lån de ikke klarer å betjene.

Les: Forbruksbank fikk nesten 900 nye kunder hver dag

- Betydelig belastning

Finanstilsynet deler Nordbrekkens uro. Da rapporten Finansielt utsyn 2016 ble offentliggjort i juni, sa finanstilsynet at forbrukslån utgjør en liten del av husholdningenes samlede gjeld, men at denne gjelden vokser sterkt, og markedet er preget av meget aktiv markedsføring fra banker og finansieringsforetak.

- Forbrukslån har høy rente, og manglende betjeningsevne kan påføre mange enkeltpersoner betydelige belastninger. Tapene på slike utlån kan øke betydelig. Bankenes omdømme kan også bli svekket. Bankene bør kjenne et særlig ansvar for å ivareta kundenes langsiktige interesser når de tilbyr slike lån, sa finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen da.

- Lave tap

Daglig leder Raimond Pettersen i Komplett Bank er ikke enig med Nordbrekken.

- Vi ser ingen tegn til at det gis lån til kunder som ikke bør få lån. Det man har sett de siste årene, er at det er relativt lave tap knyttet til forbruksgjeld, sier han til DN.

Tidligere i år skrev Nettavisen at antall utleggssaker hos namsfogden har økt med 48 prosent de siste fem årene, og at forbrukerkreditt står for en betydelig andel av økningen.

Les: Kraftig økning i antall utleggssaker hos namsfogden