*Nettavisen* Økonomi.

Elsa-Marja (14) kjemper mot Fred. Olsen

KJEMPER MOT VINDMØLLER: 14 år gamle Elsa-Marja Kappfjell skrev et leserinnlegg i NA denne uka, der hun tar opp kampen mot Fred. Olsen og Fred Olsen Renewables som vil bygge vindkraftverk ved sommerbeitet ved Kalvvatnan. Foto: Bjørn Erik Øvrelid

Før var dette den beste beitemarka, nå er den oppdemt og oversvømt.

26.07.14 11:22

OENGEL-NJAARKE: Elsa-Marja Kappfjell er 14 år gammel. Hun er datter Egon Roger Kappfjell, og har tenkt å gå i hans fotspor når hun blir stor, skrivernamdalsavisa.no.
– Jeg vil føre tradisjonen videre. Det er kulturen vår, og jeg vil ikke at den skal forsvinne. Jeg føler at dette er riktig for meg, og det er her framtida mi ligger. Det verste som kan skje, er at vi ikke lenger kan være her, og at reinen ikke vil dra hit, sier hun.

Jenta vet hva hun vil, og i et leserinnlegg i NA stilte hun spørsmålet: «Hvor skal vi gjøre av oss?», med adresse til det foreslåtte vindkraftverket. Der tar hun opp kampen mot Fred. Olsen Renewables og det planlagte vindkraftverket ved familiens sommerbeite.


Her er leserinnlegget: Vindmøllepark i vårt sommerbeite ved Kalvvatnet


Flere inngrep

Familien har drevet med reindrift i området så lenge det har vært mulig å dokumentere slik aktivitet. På 70-tallet kom vannkraftverket som beslagla det beste beiteområdet. Det som tidligere var ei lita rolig elv, omkranset av frodig beiteareal, ble demt opp til en stor innsjø. 37 høydemeter ble demt opp, med et enormt nedslagsfelt. Elva nedenfor demningen er fullstendig tørrlagt. Faktisk kan man ikke kalle det ei elv lengre, for det er ikke vann der.

– Dette var et frodig område, men det tok de fra oss, sier Egon Roger Kappfjell, mens han rister oppgitt på hodet

Stort press

Etter at kraftverket kom, har det også blitt bygd veg, hytter, og kraftlinjer. Vegen har endret trekkmønsteret til reinen, og trafikken til hyttene gjør at dyrene lett blir skremt.

– Vi har tålt mye, men jeg vet ikke om vi tåler dette vindkraftverket. Dette er arva til dattera mi, og jeg har ikke tenkt å gi fra meg ei reindrift som det ikke går an å leve av, sier Egon Kappfjell.

I tillegg mister de flere hundre reinkalver til rovdyr hvert eneste år.

– Storsamfunnet har bestemt at vi skal leve med rovdyrene, de har bestemt at vi skal bygge demning, og de vil at vi skal bygge vindmøller. Hvor mye mer skal vi gi? Drifta i dag er marginal, og jeg vet ikke om dette går an å holde på med i framtida hvis det bygges vindmøllepark her, sier han.

Vindmøllene vil beslaglegge store områder. I tillegg til selve vindmøllene, må det bygges nye veger og sprenges i fjell. I forslaget til konsesjon, står det faktisk at reindrifta må redusere antall dyr i anleggsperioden. Altså får de et direkte økonomisk tap som konsekvens.

Klikk på bildet for å forstørre.

KJEMPER I MOTVIND: Nordland fylke, Bindal kommune, og NVE anbefaler å bygge vindmøller her, til tross for at fagrapportene avdekker at det får store negative konsekvenser for reindriftsnæringa. 14 år gamle Elsa-Marja Kappfjell har allerede bestemt seg for å bringe familietradisjonen med reindrift videre og stiller spørsmålet: «Hvor skal vi gjøre av oss?». De har allerede måtte tåle press fra rovdyrene, vannkraftutbygging, vegbygging og hyttebygging. Pappa Egon Roger Kappfjell frykter at vindkraftverket kan gjøre det umulig å drive med rein i området.


Hellig grunn

Det er ikke bare økonomi og konsekvenser for reinsdyr som svir ved en vindkraftutbygging. Området er spekket med samiske kulturminner. Rester etter 300 år gamle gammer og gravplasser fra tidligere generasjoner vil også offer for en utbygging.

– Min far, mine besteforeldre, mine oldeforeldre og alle før det har alltid vært der. De har gått i de fjellene som er der. De samme vegene, de samme stiene og de samme plassene. I hele det området er det gamle boplasser som betyr mye for min familie. Min lillesøster er døpt der i Kalvvatnet på en av de hellige plassene. Vi har drevet med rein der i generasjoner og det er en arv og en livsstil jeg vil bære videre, sier Elsa-Marja Kappfjell.

En av de gamle gravplassene forsvant da Kalvvatnet ble demt opp. Ved en vindkraftutbygging kan flere forsvinne. Få av plassene er registrert i kulturminneregisteret.

– Jeg prøver å verne om dette slik at de skal få den samme muligheten som jeg fikk. Det er noe vi skal slåss hardt for. De har tatt seg godt til rette her, men vi utkantene kjemper for gjeves mot storsamfunnet. Vi føler oss til tider rettslaus, sier Egon Kappfjell, og legger til at det oppleves som et hån at NVE går inn for å gi konsesjon til vindkraftverket.

– Jeg fikk denne dammen i arv, men jeg har ikke tenkt at barna mine skal få dette vindkraftverket i arv.

I Nord-Trøndelag har både fylkeskommunen, fylkesmannen og de fleste kommunene gått mot all vindkraftutbygging i innlandet. Namsskogan kommune var også negativ til utbygginga i reindriftsområdet her. Nordland og Bindal derimot har en positiv tilnærming til kraftverksplanene.

I dag er det også en markering mot vindmølleplanene ved Kalvvatnet.

Les flere saker hos:Namdalsavisa

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag