OSLO (Nettavisen): En ny kur mot leukemi/blodkreft som bruker pasientens forsterkede immunceller til å bekjempe sykdommen har fått tommelen opp fra et rådgivende organ for amerikanske Food and Administration (FDA). Behandlingen beskrives som banebrytende.

- FDA-godkjenning av CAR T-celleterapi vil utgjøre et fantastisk gjennombrudd for pasienter med blodkreft (leukemi), sier Johanna Olweus til Nettavisen. Hun er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og kjent for forskning på immunologi og kreft.

- Behandlingen er riktignok kostbar med dagens teknologi for genoverføring. Imidlertid vil effektiviteten av denne behandlingen, som gjør det mulig å kurere undergrupper av pasienter som det tidligere ikke fantes håp for, sannsynligvis bidra til at billigere teknologi vil bli tatt i bruk i løpet av relativt kort tid, sier hun.

Ønsker genterapi velkommen

Olweus peker på at slik metodologi er under utvikling.

- FDA-godkjenning vil også åpne for utvikling av genterapi skreddersydd for andre kreftformer. Her er det viktig at norske og europeiske myndigheter ikke lar frykten for genterapi stå i veien for pasientens beste. En svært restriktiv holdning har hittil gjort at langt færre europeiske enn amerikanske pasienter har fått tilgang til denne behandlingsformen gjennom studier så langt, sier Olweus som leder seksjon for kreftimmunologi ved institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus og er leder for K.G. Jebsen-senter for immunterapi mot kreft ved Universitetet i Oslo.

Washington Post skriver at den nye behandlingsformen kan bli godkjent av FDA i slutten av september og at det vil åpne en ny dør innen immunterapi.

Forsterker friske blodceller

Behandlingen går ut på at blodceller hentes ut fra pasienten, fryses ned og sendes til et laboratorium der cellene gjennomgår en genetisk modifisering som skal sette dem i stand til å angripe kreftcellene. Blodcellene blir deretter frosset ned igjen og sendt tilbake til pasienten for infusjon, skriver Washington Post.

Organet som har vurdert behandlingsformen var opptatt av bivirkningene, men uttrykte ingen tvil om effekten av kuren som i tester har vist at 83 prosent av pasientene blir friske. Beslutningen om å anbefale metoden var enstemmig.

- Dette representerer et paradigmeskifte i kreftbehandling, sier David Maloney, ansvarlig for immunterapiforskningen ved Fred Hutchinson Canser Research Center i Seattle ifølge Washington Post.

Norge vil være med

Fredrik Schjesvold, forsker og leder av Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, sier dette til Nettavisen:

- Det er ingen tvil om at dette er det mest spennende som har dukket opp for benmargskreft på noen år nå. Resultater fra forskjellige sentra har bekreftet hverandres gode resultater, og vårens presentasjoner har vært overraskende gode. Metoden er mer ressurskrevende på mange måter, fordi det kreves en infrastruktur for behandling av cellene. Heldigvis har Norge denne kompetansen og har vært med på slike studier i akutt leukemi. Nå jobber vi for å få være med på slike studier også i myelomatose.

Kostbart og ressurskrevende

Det er farmasiselskapet Novartis som har utviklet metoden som har fått navnet CAR-T celleterapi og som nå får oppslag i amerikanske medier.

Novartis søker om å få bruke behandlingen på barn og unge vokse som rammes av en spesiell type leukemi som ikke reagerer på vanlig behandling. I USA dreier det seg om rundt 600 pasienter i året.

En av innvendingene mot metoden er at den vil være svært dyr. Noen analytikere snakker om summer opp i hundretusener av dollar - eller millionbeløp med norske kroner.

Men kuren kan også være aktuell for andre krefttyper, noe som kan få betydning for kostnadene.

Les også: Høie svarer på kritikken: Vil ha raskere saksbehandling for banebrytende kreftmedisin

Les også: Frykter at kona dør mens de venter på livreddende kreftmedisiner som ikke er godkjent i Norge


Har du sett denne videoen?