En foreløpig opptelling av aksjetegningen etter lukkingen av fortrinnsrettsemisjonen i Northern Logistics Property ASA viser en klar overtegning.

Selskapet tilbyr 8,33 millioner nye aksjer i emisjonen, men har ifølge det foreløpige opptellingsresultatet fått inn tegninger for 14,8 millioner nye aksjer. Emisjonsperioden utløp mandag.

Det endelige tegningsresultatet forventes å foreligge 4. desember, og de nye aksjene forventes børsnotert omkring den 11. desember. Emisjonskursen er satt til 12 kroner og emisjonen er garantert fulltegnet.

Northern Logistics er et eiendomsselskap med fokus på logistikkrettede eiendommer i Norden.