Gå til sidens hovedinnhold

En seier for skattebetalerne

Regjeringen prioriterte heldigvis militærfag fremfor industripolitikk.

(NA24-KOMMENTAR): Torsdag ettermiddag ble det klart at regjeringen går inn for det amerikanske jagerflyet Joint Strike Fighter (JSF) i stedet for svenske Gripen.

Dette er en enorm investering og et forsvarspolitisk veivalg. Den totale rammen over 30 år er hele 145 milliarder kroner.

Budskapet fra forsvarsministeren er ganske klart: «JSF er den eneste av de to kampfly-kandidatene som tilfredsstiller de krav til operativ evne som regjeringen har satt til Norges fremtidige kampfly. Anskaffelseskostnadene for JSF er i tillegg seks milliarder lavere enn for Gripen NG. Valget av JSF bygger på entydige faglige konklusjoner.»

I meldingen heter det videre at begge valgene var aktuelle ut fra Norges sikkerhetspolitiske orientering og behov. Videre mener man begge alternativene vil gi muligheter for norsk industri.

I SV er man skuffet, men tar ikke dissens på saken.

Virker fornuftig
I motsetning til mange andre amatører, mener jeg ingenting om kvaliteten på flyene. Jeg har heller ingen oppfatning av hvilke røntgenmaskiner sykehusene skal kjøpe, hvilke lokomotiver NSB bør satse på eller hva som er den beste asfalttypen på norske veier, for eksempel. Dette er faglige spørsmål for eksperter.

Jeg registrerer at faginstansene foretrekker JSF, og dette dreier seg tross alt om å skaffe best mulig utstyr for pengene - til jagerpiloter som kan komme til å sette livet på spill i kamp.

Ifølge regjeringen blir innkjøpsprisen for 48 JSF-fly anslått til 18 milliarder kroner, mot 24 milliarder for Gripen. For JSF anslår man totale kostnader i et perspektiv på 30 år til 145 milliarder 2008-kroner. Den totale kostnaden for Gripen anslås å være 20-30 milliarder høyere.

Det er umulig for en utenforstående å vurdere disse tallene, men forutsatt at anslagene er best mulig fundamentert, er prisforskjellen betydelig og må tillegges vekt.

USA eller Sverige?
Når det gjelder den sikkerhetspolitiske vurderingen, er det lettere også for utenforstående generalister å ha en oppfatning. Jeg mener det er positive sider både ved å opprettholde de tette båndene til USA og ved å styrke båndene til Sverige og Norden generelt.

Men siden man nå må velge, mener jeg dette tross alt er en faktor som teller til fordel for JSF.

Jeg innser selvsagt at holdningen til USA som militærmakt ikke er like positiv nå som den var i årene etter at landets inntreden i andre verdenskrig. Jeg innser også at den sikkerhetspolitiske vurderingen nødvendigvis må bli en annen i et parti som SV, som har programfestet at USA er «den største trusselen mot verdensfreden».

Men jeg mener USA tross alt er det eneste landet som kan tilby Norge en sikkerhetsgaranti verdt papiret den skrives på. Og for et lite land som grenser til en autoritær stormakt som Russland, bør det tillegges betydelig vekt.

Industrismøringen
Både kvalitet, pris og sikkerhetspolitikk er viktige faktorer.

Men dessverre har mye av debatten i Norge i stedet utartet til en kamp om hvilken flyleverandør som tilbyr mest smøring til norsk industri. Her har angivelig svenskene lovet mest, og derfor går nå en NHO-representant ut og beklager valget av JSF.

Gjenkjøpsavtaler av denne typen er en del av spillet i internasjonal våpenhandel. Men det er en uting, som gjør det mye vanskeligere å vurdere pris og kvalitet og som innbyr til hestehandel på bakrommet.

Denne typen avtaler er selvsagt ingen gratis lunsj. Det er all grunn til å tro at det er en sammenheng mellom at svenskene tilbød flest kontrakter til norsk industri og at flyene deres var dyrest.

Dette ville i så fall betydd at norske skattebetalere betalte unødvendig mye til svenskene, som så sendte en del av pengene tilbake igjen til et lite utvalg norske bedrifter.

Heldigvis ser det ikke ut som dette ble avgjørende. Det er en seier for norske skattebetalere og norske jagerflygere.

Are Slettaner tidligere leder for Nettavisens økonomiseksjon, ansvarlig redaktør i iMarkedet.no og redaktør i Finansavisen. Han jobber nå for NA24 fra Connecticut utenfor New York, og skriver blant annet daglige kommentarartikler.

Her kan du lese den siste ukens kommentarer:
Oljeras og børsras
Julegave til bøndene
Helgens G20-møte
Jens satte foten ned
På lag med Frp

Og her kan du lese enda mer kommentarstoff fra NA24.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg