Enda en gang slapp du billig unna

Foto: (SCANPIX)

Rentesjefen toer sine hender.

12.08.10 08:01

Norges Bank har onsdag, som ventet, vedtatt at styringsrenten holdes uendret på 2,0 prosent.

I de medfølgende kommentarene er det lite som tyder på snarlig renteoppgang - men det er heller ikke noe som tyder på at renten vil bli satt ned.

- Utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som ventet i det siste. Aktiviteten øker moderat. Prisveksten har avtatt og ligger nå under 2 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem.

- Veksten i verdensøkonomien har vært litt sterkere enn ventet, men aktivitetsnivået er fortsatt lavt i industrilandene. Uroen knyttet til statsfinansene i flere europeiske land har avtatt, men utsiktene for amerikansk økonomi er noe mer usikre, heter det videre.

- Både hensynet til prisutviklingen og til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting taler for en fortsatt lav rente. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten etter hvert bringes nærmere et mer normalt nivå, sier Gjedrem.

Litt sterkere krone
Kronen styrket seg noe etter rentedommen. Ti minutter etter meldinge koster en dollar 6,124 kroner, mot 6,137 da rentebeslutningen ble kjent. En euro koster 7,97 kroner, mot 7,99 da rentedommen kom.

Det kan tyde på at en del markedsaktører ventet at kommentarene fra banken ville være mer negative, og dermed peke i retning av en lavere rente enn banken til nå har indikert.

Som ventet
Den uendrede renten var som alle ekspertene ventet på forhånd.

- Norges Banks rentebane gir ikke neste renteheving før mot slutten av året eller begynnelsen av neste år. Mer konkret angir rentebanen cirka 50 prosent sannsynlighet for neste heving med 25 basispunkter i desember eller 50 prosent i januar, skrev Handelsbanken Capital Markets i sin morgenrapport før rentedommen kom.

Varslede rentehopp
Norges Banks nåværende prognoser tilsier likevel at renten i månedene og årene fremover sannsynligvis vil jekkes forsiktig oppover.

Norges Bank setter renten for å oppnå en moderat prisvekst. Målet er en årsvekst i konsumprisene som over tid ligger rundt 2,5 prosent.

Prisveksten gir et bilde av trykket i økonomien. Riktignok forstyrres dette bildet av energipriser som svinger mye. Derfor ser man ofte på det som kalles kjerneinflasjon (KPI-JAE), hvor effekten av avgiftsendringer og energipriser holdes utenom. Dette inflasjonsmålet viser en vekst fra juli i fjor til juli i år på 1,3 prosent.

Les mer: Rentefesten fortsetter

- Det at gårsdagens inflasjonstall var noe lavere enn Norges Bank ventet styrker vår tro om ingen renteendring i dag. I tillegg svekker det ørlite vår tro om at nesterenteheving kommer i desember, men langt fra nok til at vi skal endre på dette estimatet, mener tallknuserne til Handelsbanken.

Mange har tatt til orde for at Norges Banks inflasjonsmål i større grad burde fokusere på den prisveksten som skyldes forhold i norsk økonomi, ikke for eksempel en overgang fra kommunistisk sjølberging til eksportorientert markedsøkonomi i Kina.

Selv om dette ikke er formalisert, gjør nok Norges Bank dette til en viss grad, for i beskrivelsen av inflasjonsmålet heter det også at «pengepolitikken skal samtidig bidra til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting».

I år har inflasjonen for arbeidsintensive tjenester svingt mellom 4 og 5 prosent, og den lå på 4,5 prosent i juli.

Les NA24-kommentaren: Rentekutt?

Rentefall verden over
Rentedommen kommer etter at den amerikanske sentralbanken tirsdag kveld norsk tid meldte at den, som ventet, holdt sin styringsrente uendret på rekordlave 0-0,25 prosent.

Men samtidig tegnet den amerikanske sentralbanken i de medfølgende kommentarene et klart negativt bilde av den økonomiske utviklingen. Dette medførte at markedsrentene falt onsdag, i mange tilfeller til uvanlig lave nivåer.

Blant annet skrev banken at opphentingen for produksjon og sysselsetting har avtatt de siste månedene og videre at den kortsiktige økonomiske utviklingen trolig vil bli svakere enn tidligere antatt.

Renten på tiårige statsobligasjoner i USA falt fra 2,82 prosent før rentemeldingen til 2,73 prosent nå. I vår var renten oppe i 4 prosent, og den har ikke vært så lav som dagens nivå siden finanskrisen vinteren 2009.

Også tyske, britiske og japanske statsobligasjoner falt klart etter de negative signalene fra den amerikanske sentralbanken.

Les mer: I natt senket han rentene verden over

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.