*Nettavisen* Økonomi.

Endelig kan KrF smile

- KrF har ønsket bedre tilbud til enslige, mindreårige asylsøkere. Det har vi nå fått, sier Geir Sigbjørn Toskedal. Foto: Scan-Foto: Erik Johansen

- Vi er blitt lyttet til.

12.06.14 14:12

Kommuneproposisjonen ble torsdag ferdigbehandlet i Stortinget.

Det er gjort en rekke endringer i kommuneproposisjonen i tråd med KrFs ønsker.

- KrF er glad for at det er god dialog med regjeringspartiene og at innspillene KrF kommer med blir tatt til følge, sier kommunalpolitisk talsperson Geir Sigbjørn Toskedal i KrF i en pressemelding.

- KrF har ønsket bedre tilbud til enslige, mindreårige asylsøkere, sikring av leirskoletilskuddet, lavere sykefravær, regionreform, bedre tapskompensasjon for fylkene og tilskudd til bygging av broer og tunneler. På alle disse punktene har vi funnet gode løsninger sammen med regjeringspartiene og Venstre, fortsetter han.

Klikk på bildet for å forstørre.


Refusjon for barnevern
I kommuneproposisjonen foreslo regjeringen å avvikle refusjonsordningen for barnevernstjenester til enslige, mindreårige asylsøkere.

KrF har jobbet for at denne ordningen skal videreføres:

- Refusjonsordningen er viktig for å sikre at kommunene har et godt tilbud til enslige, mindreårige asylsøkere. Vi mener en avvikling ville være et klart steg i feil retning, og er glad for at regjeringspartiene har gått med på at ordningen skal videreføres, sier Toskedal.

Leirskoler
Regjeringen foreslo også at tilskuddet som har vært øremerket til leirskoler skulle inn i den potten kommunene har av frie midler. KrF fryktet at dette ville gå utover leirskoletilbudet på de 70 leirskolene vi har rundt om i landet.

- For å sikre at barn fremdeles skal kunne få leirskoleopplevelser på barneskolen var det viktig fremdeles å ha det øremerkede tilskuddet. KrF er derfor glad for at vi har vært med å sikre at tilskuddet skal videreføres, sier Toskedal.

Ferger og tunneler
Høyre, Frp, Venstre og KrF har gått sammen om å innføre en ny ordning der fylkeskommunene skal få såkalte fergeavløsningsmidler dersom de bygger en bro eller tunnel for å erstatte en fergerute, også på fylkesveiene. Det innebærer at fylkeskommunen får videreført tilskuddet de i dag får for ferger i 40 år dersom en bygger en bro eller tunnel.

- Dette er en stor seier for kommunene langs kysten. En fastlandsforbindelse vil lette hverdagen for innbyggerne og være en vesentlig bedring av rammevilkårene til næringslivet, sier Toskedal.

Ned med sykefraværet
KrF har vært opptatt av at sykefraværet i kommunal sektor bør være et særskilt fokusområde for regjeringen. Sykefraværet i kommunal sektor ligger 50 prosent høyere enn gjennomsnittet.

- En nedgang i sykefraværet vil ha en rekke positive virkninger, som økt kontinuitet i tjenestetilbudet, økt trivsel blant ansatte og mindre bruk av vikarer og deltidsstillinger. I tillegg viser beregninger at en nedgang på ett prosentpoeng vil utgjøre 1,5 mrd kroner, noe som utgjør 2700 årsverk. Derfor er vi glad for at regjeringen har varslet at de vil arbeide aktivt for å få ned sykefraværet, avslutter Toskedal.

Vekstkommuner
KrF er glad for at også vekstkommuner med 1,6 prosent befolkningsvekst skal vurderes til å få veksttilskudd, slik at de store merkostnadene med befolkningsøkning blir kompensert, og at vi dermed sikrer at også disse kommunene kan levere et godt tjenestetilbud til sine innbyggere.

Fått gehør for regionreform
Årets kommuneproposisjon var også startskuddet for kommunereformen. KrF har vært opptatt av at det parallelt med kommunereformen skal være en regionreform, der dagens fylkeskommuner erstattes med mer robuste og sterke regioner.

- Vi i KrF er glad for at det nå blir lagt opp til at en regionreform blir en del av kommunereformen. Dette er viktig for å sikre at reformen blir en reell demokratireform der makten flyttes ned nærmere folket, både fra fylkeskommunene, men også fra staten, sier Toskedal.

- Vi ser frem til å begynne med arbeidet med en ny regionreform, og legger til grunn at det blir en utredning på linje med den vi har sett på kommunestruktur, der kriterier og oppgavene til de nye regionene blir klart definert, avslutter Toskedal.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag