I en kartlegging Nettavisen har gjort av subsidiene til norske museer, er det flere kjente museer som stikker av med store beløp per besøk.

Selve kronjuvelen av norske museer, Nasjonalmuseet, er blant museene som mottar desidert mest.

Med et eksempel på en familie på fire som besøker Nasjonalmuseet vil besøket koste staten 3.200 kroner. I tillegg kommer billettprisen de selv betaler.

Nasjonalgalleriet har ligget på samme sted siden 1882. Nå skal det flytte til nye lokaler på Aker Brygge i Oslo. Det vil være stengt minst ett år for å flytte alle kunstverkene.

Dramatisk økning

Nettavisens kartlegging viser at besøkstallene har holdt seg relativt stabile siden 2016. Likevel har bevilgningene økt med over 80 prosent. Museumsdirektøren er imidlertid veldig fornøyd når vi spør henne om tallene.

– Vi er veldig fornøyd med besøkstallene. Det har i fjor vært nærmere en halv million besøkende bare i Nasjonalgalleriet, sier Karin Hindsbo som er direktør ved Nasjonalmuseet.

– Men når dere får en så høy sum i årlig tilskudd, burde ikke målet være å nå ut bredere?

– Vi står midt i en veldig stor omstillingsfase hvor vi skal kombinere fire ulike arenaer til et. Det er snakk om et helt nytt bygg på 55.000 kvadratmeter og 100.000 gjenstander som skal flyttes dit til åpningen i 2020. Det er store kostnader nå, fordi vi er i en ekstraordinær prosess med flytting og ferdigstilling av det nye museet, sier hun.

Holder stengt et helt år

Enkelte har stilt spørsmål ved flyttingen til det nye museet trenger et helt år for å gjennomføres, mens andre nok vil savne det ærverdige Nasjonalgalleriet som har stått på samme sted siden 1882.

Les også: Norsk milliardstøtte til korrupt regime

Museumsdirektøren selv er veldig begeistret for det nye bygget, og mener at kostnadene og tiden det trenger har gode grunner.

– 100.000 kunstverk skal flyttes. Det er alt fra små glassgjenstander til malerier og skulpturer på flere tonn. Det er veldig spesielle krav til hvordan gjenstandene skal fraktes, dokumenteres og kvalitetssikres. Gjenstandene må ivaretas til minste detalj. Dette er langsiktige investeringer som vil komme publikum og kunsten til gode i mange, mange år fremover, sier Hindsbo.

Kulturdepartementet forsvarer utbetalingene

På spørsmål om hvorfor bevilgningene har økt dramatisk på tross av mer eller mindre uendrede besøkstall i mange år, står Venstres statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet fast på at dette er riktig bruk av penger.

– Det er ikke et mål i seg selv å øke tilskuddet. Men det er et mål å gi Nasjonalmuseet rammevilkår som muliggjør åpningen av en ny formidlingsarena, sier hun.

Statssekretæren peker på det store byggeprosjektet som årsaken til økningen.

– Forklaringen på de økte bevilgningene til Nasjonalmuseet ligger i Stortingets vedtak fra 2013 om å bygge et helt nytt og større museumsbygg på Vestbanen i Oslo. Museet har de siste årene intensivert konserveringsarbeidet, slik at de om lag 6.000 kunstobjektene som vil bli stilt ut i de permanente utstillingene, er i god stand, sier Frida Blomgren.

Både museumsdirektøren og Kulturdepartementet peker på det nye byggeprosjektet som årsaken til pengegaloppen. På tross denne forklaringen, kostet det staten fortsatt 507 kroner per besøk til Nasjonalmuseet året før vedtaket om byggingen ble fattet (2012).

Men Nasjonalmuseet er langt fra å være alene om å bruke store beløp per besøkende. Verstingen i klassen er faktisk Preus Museum i Horten, som får 13,8 millioner for et museumstilbud som besøkes av 16.000 årlig.

Fem museer får over 500 kr per besøk

Totalt bruker Kulturdepartementet 1,7 milliarder kroner i direkte overføring til en lang rekke museer. Med et totalt besøkstall på 6,7 millioner utgjør det en snittstøtte på 256 kroner per besøk.

En familie på fire koster dermed i snitt staten over 1.000 kroner per museumsbesøk.