Epost sentral i Røkke-saken

Foto: Montasje (Scanpix)

Sylvia Brustad sier hun fikk overfladisk informasjon. Det fikk ikke Berit Kjøll.

16.04.09 08:36

Det er full krig mellom Kjell Inge Røkkes Aker ASA og statsminister Jens Stoltenberg. Stridens kjerne er Akers salg av fem selskaper til Aker Solutions. Staten er indirekte eier av Aker Solutions, etter et famøst aksjekjøp i 2007, der staten betalte rundt 4 milliarder kroner i en konstruksjon som skulle sikre at Aker Solutions ikke ble solgt ut av landet.

NA24 - din næringslivsavis

En epost til Berit Kjøll er meget sentral i saken. NA24 har sett nærmere på hennes håndtering av eposten. Her er det noen springende punkter.

Kjøll skulle passe på
I Aker-avtalen skal staten holde i det industrielle. Staten er dermed involvert i en avansert selskapsstruktur, der også den svenske familien Wallenberg er med.. Men for å sørge for at alt går riktig for seg ble Berit Kjøll, en kjent næringslivsleder med lang erfaring, plassert i styret.

Nå er det påstander om løgn og bedrag som preger forholdet mellom Kjøll og Aker ASA. Aker ASA hevder at Kjøll fikk vite om de nå famøse oppkjøpene, og at hun bifalt hvordan prosessen gikk.

Kjøll hevder at prosessen var alt annet enn god. Tidslinjen i når eposten er sendt fra Aker, og når den er åpnet og lest av Kjøll, er sentral i saken.

Først må vi imidlertid se på hva Kjøll har slått fast så langt.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Omstridt innside
«I et godt partnerskap setter partnerne seg ned og deler informasjon og synspunkter for å finne gode løsninger. Ved gjeldende transaksjoner ble dette aldri gjort. Tvert imot ble jeg informert om at informasjonen jeg mottok var innsideinformasjon som jeg ikke kunne dele med andre», skrev Kjøll i en pressemelding 9. april i år.

Jurister NA24 har vært i kontakt med stusser over dette.

Årsaken er at Kjøll uten problemer kunne orientert sin oppdragsgiver, staten, om forholdene Aker redegjorde for. Men hun måtte da gjøre departementet oppmerksom på at dette var innsideinformasjon og at de måtte behandle det deretter.

I en annen melding, som kom etter at Aker ASA på en pressekonferanse tirsdag denne uken renvasket seg selv helt og holdent i forhold til prosessen, kommer en annen versjon av informasjonen Kjøll mottok.

Åpnet før møte
I denne skriver Kjøll at hun mottok en epost fra det felleseide selskapet Aker Holdings daglige leder 24. mars. Der var det bare en av transaksjonene som blir beskrevet, skriver Kjøll.

Et dokument som var heftet ved, åpnet hun ikke – før dagen etter. Den 25. mars skulle Kjøll i møte med Næringsdepartementet klokken 09.00 om morgenen.

NA24 har onsdag vært i kontakt med Kjøll via hennes pressetalsmann Stein Jacob Frisch i Geelmuyden Kiese. Her bekreftes det at vedlegget i den meget viktige eposten fra Aker ikke ble åpnet på morgenen før møtet med Næringsdepartementet.

NA24 er kjent med at epostvedlegget inneholdt detaljert og komplisert informasjon om transaksjonene som kort tid etter ble gjenstand for stor debatt. Selv skriver Kjøll i pressemeldingen:

«Først når Kjøll åpner vedlegget ser hun for første gang planer om fire helt nye transaksjoner. Hun antar at disse transaksjonene skal det igangsettes prosess rundt, med påfølgende grundige styrebehandlinger».

Detaljert informasjon
NA24 har fått kjennskap til at det i vedlegget var en redegjørelse for de fem selskapsoverdragelsene, når dette skulle skje, til hvilken pris og med en fairness opinion om transaksjonene vedrørende pris, som er utarbeidet av DnB NOR Markets.

Det er, for NA24, ikke kjent hvor nøye Berit Kjøll leste gjennom disse papirene før møtet. Det som imidlertid er klart er at Kjøll åpnet vedleggene kun kort tid før det meget viktige møtet med Næringsdepartementet.

Departementet ble, som kjent, informert om kjøpet av Aker Oilfield Services i møtet den 25. mars.

- I et ordinært møte med statens styrerepresentant 25. mars snakket Berit Kjøll blant annet om Aker Oilfield Services. Dette var en transaksjon som allerede var offentlig kjent etter Akers kvartalspresentasjon 24. februar, skrev nærings- og handelsminister Sylvia Brustad, i en melding som kom midt i påsken.

- Vi ble ikke orientert om pris eller andre vilkår, meldte Brustad.

- De andre transaksjonene ble vi først informert om 30. mars av Øyvind Eriksen (konsernsjef i Aker ASA red. anm.). Da fikk vi en overordnet orientering. Det vil si at vi heller ikke da fikk informasjon om pris eller andre vilkår, sa Brustad videre.

Spørsmålet alle stiller seg er åpenbart; hadde det blitt full krig mellom Kjell Inge Røkke og Stoltenberg-regjeringen dersom innholdet i epostvedlegget hadde blitt kommunisert til Næringsdepartementet på møtet 25. mars.

Aker bestemmer
Da næringskomiteen på Stortinget presenterte kjøpet av Aker Holding-aksjene for Stortinget var det et viktig punkt som ble behandlet. I innstillingen fra komiteen står det følgende:

«Aker ASA vil være industrielt førende og legge til rette for at Aker Holding AS styres i henhold til Aker ASAs styringsmodell så langt det passer og er forenlig med norsk lovgivning.»

Med andre ord: Det er Kjell Inge Røkkes Aker ASA som skulle stå for forretningene. Videre står det at alle avgjørelser som krever to tredjedels flertall i generalforsamlingen til Aker Solution ASA trenger et enstemmig styre i Aker Holding, selskapet der staten er deleier. Det vil si alle vedtektsendringer.

Planen til regjeringen var dermed effektivt å hindre utflytting av selskapets hovedkvarter, og gjøre endringer av egenkapitalen.

Generalforsamling
Når Aker Solutions kjøpte selskapene av Aker ASA ble dette gjennomført ved en generalforsamling i Aker Solutions AS, et datterselskap til det børsnoterte selskapet Aker Solutions.

Forklaringen NA24 har fått er at dette ble gjort fordi det er under dette aksjeselskapet selskapene vil være organisert i den juridiske sammensetningen til Aker Solutions.

Staten mener nå at det burde vært et generalforsamlingsvedtak i Aker Solutions ASA. På den måten ville staten fått vurdere saken, og tatt stilling til om de skulle stoppe handelen eller ikke.

NA24 har sendt flere spørsmål til Nærings- og handelsdepartementet onsdag. De har ikke besvart denne henvendelsen.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.