Onsdag kom det rykende ferske tall fra snusgiganten Swedish Match som er kjent for produkter som General og Nick and Johnny.

Tallene viser at det enorme snusselskapet fortsetter den eventyrlige veksten, og omsetter nå for omtrent 13 milliarder svenske kroner.

Og hele 4,8 milliarder av dem er ren profitt.

– 2018 var et år med enorm suksess for Swedish Match, sier administrerende direktør Lars Dahlgren i børsmeldingen.

I Norge har selskapet så stor markedsandel at de produserer halvparten av alle snusbokser solgt i Norge.

Ikke bekymret for tobakkslov

Den 1. juli 2018 ble det innført nye, kjedelige snusbokser som skulle dempe lysten på snus, og redusere rekrutteringen av ungdom til tobakksprodukter.

Men de nye snusboksene ser ikke ut til å ha dempet appetitten til norske snusere, som fortsetter å legge stadig mer tobakk under overleppa. Det viser tall Nettavisen Økonomi har fått tilgang til for det norske snusmarkedet.

Tallene viser at helsemyndighetenes nye strenge regler har hatt liten eller ingen effekt på salget de siste halvåret.

Enorm salgsvekst

Første halvår 2018 (før boksene) var det en vekst på 7,5 prosent i salget.

Andre halvår 2018 (etter boksene) var det en vekst på 6,5 prosent i salget.

I tillegg vokste både grensehandel og taxfreesalget av snus med omtrent 10 prosent hver i 2018. Produktene som selges på taxfree er også solgt med den nye grønne boksen.

– Selv om det er tidlig å anse de langsiktige konsekvensene av plain packaging, har vi ikke sett nevneverdig utslag på forbruket i det norske markedet, sier administrerende direktør i konsernet Lars Dahlgren.

Vil ikke konkludere

Helse- og omsorgsdepartementet som har stått for innføringen av de nye snusboksene, mener det er for tidlig å konkludere med effekten av det nye regelverket.

– Det langsiktige målet med standardiserte tobakksinnpakninger er først og fremst å forhindre at unge begynner med tobakk, sier statssekretær Anne Bramo til Nettavisen Økonomi.

Hun mener det er for tidlig å si noe om effektene enda. – Det er under ett år siden regelverket ble innført, så det er uansett for tidlig å si noe om virkningen, sier Bramo.