Nå vil toppsjefene tjene over 300.000 kroner i måneden, mens toppbyråkratene vil rykke opp til en månedslønn på over 200.000 kroner.

Ifølge den britiske avisen The Telegraph vil presidenten av EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker og presidenten av EU-rådet, Donald Tusk, begge tjene kr 324.000 i månedslønn. Med andre ord tjener EU-sjefene det samme på en måned som en bartender i Norge gjør på ett år.

Årslønnen utgjør nå kr 3.895.260.

Til sammenligning tjener Norges statsminister Erna Solberg, kr 1.631.346 i årslønn.

Les også: EU går til angrep på norsk pizzatoll

Europabevegelsen har «ingen politisk mening»

Selv om et overveldende flertall av nordmenn er mot norsk medlemskap i EU er det fortsatt formidable krefter for norsk EU-medlemskap. Høyre-stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde er leder i Europabevegelsen. Hun mener det er andre områder enn lønningene folk bør være kritisk til.

– Europabevegelsen har ikke en politisk mening om lønnsnivået i kommisjonen som sådan, sier hun til Nettavisen.

Mener dere altså at dette lønnsnivået er greit?

– Så vidt jeg kan se ligger Juncker og Tusk, som de best betalte, et sted mellom topplederlønningene i norske statlige selskaper og de største norske selskapene i privat sektor. Til gjengjeld bidrar kommisjonen til å redusere forskjeller, sikre rettigheter og sørge for økonomisk vekst til 500 millioner innbyggere. Det er sikkert noe å være kritisk til internt i EU-systemet og mye som kan gjøres for å sørge for legitimitet i befolkningen for kommisjonens arbeid. Lønningene på det nivået er ikke der jeg ville begynt, sier Lunde.

Nei til EU: – Ekstremt høye lønninger

Det er helt andre toner vi får høre fra leder i Nei Til EU, Kathrine Kleveland. Hun kaller lønnsnivået for "ekstremt høye lønninger."

– I et Europa med veldig mange som er på arbeidsjakt i andre land er det umusikalsk å ha ledere som tjener såpass mye. Dette er ekstremt høye lønninger. Vi må huske at det er veldig mange i Europa som er på jakt etter jobb og bedre betingelser.

– En viktig del av den økende EØS-skepsisen handler om sosial dumping og lave lønninger. Mange kommer hit til Norge for å få bedre vilkår. Med dette bidrar EU til sosial dumping. Lønnsøkningen er med på å gjøre dette enda verre.

Hvis EU skal tiltrekke seg de beste, må de vel konkurrere på et høyt lønnsnivå?

– Antagelig mener de som får disse jobbene at de går etter posisjon, og ikke etter lønna. Slike jobber går etter helt andre kriterier enn lønna.

Les også: EU forbyr engangsplast

Utenriksdepartementet: Norge betaler ikke for lønnsøkningen

Norge er en aktiv samarbeidspartner med EU og er medlem av EØS. Likevel er ikke staten med på å betale inn til EUs driftsbudsjett, og betaler dermed ikke for lønnsøkningen. Dette presiserer kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen.

– Norge betaler ikke inn til EUs driftsbudsjett og dermed heller ikke for den lønnsøkningen til EUs toppledere som er blitt gjort kjent de seneste dagene i media. Norge bidrar til sosial og økonomisk utjevning i Europa gjennom EØS-midlene, men disse går direkte til mottakerlandene og er ikke innbetaling til EU, opplyser han i en e-post til Nettavisen.