Gå til sidens hovedinnhold

EU vil splitte telegiganter

EU ønsker nå å tvangsdele gamle telemonopol som Deutsche Telekom.

I forbindelse med NIX-striden rundt Telenor har igjen debatten dukket opp om det ville være mest fornuftig å spillte Telenor i to deler: Én del som har med infrastrukturen å gjøre, og en innholdsleverandør.

Vil splitte gamle monopolbedrifter
Og det er ikke bare i Norge denne debatten foregår. I EU diskuteres det nå kraftig rundt det uttalte målet til telekommisær Viviane Reding om å tvinge telegiganter som tidligere drev telemonopol å skille ut aksessdelen av selskapet i et eget selskap, melder Wall Street Journal.

British Telecom (BT) gjorde dette i 2005, selv om selskapet som eide den fysiske infrastrukturen er heleid av BT.

Gjelder for mange land
Det er en lignende løsning som EU nå ønsker i blant annet Tyskland og Frankrike, der henholdsvis Deutche Telekom og France Telecom i likhet med Telenor fikk beholde telenettet etter at monopolet falt. Lignende løsninger skal også være aktuelle i Polen, Hellas, Slovakia, Irland og Bulgaria.

Siden Norge ikke er en del av EU vil dette i første omgang ikke påvirke Telenor, men kan likevel få konsekvenser gjennom EØS-avtalen.

Får lov til å stenge konkurrenter ute
Debatten har nå blusset opp etter at Tyskland har passert en lov som tillater Deutche Telekom å stenge ute andre innholdsleverandører fra sitt fibernett. Dette ønsker EU å hindre at skjer, og vil altså samtidig kreve at selskapet deles opp slik at alle tjenestetilbydere konkurrerer på like vilkår.

Ikke overraskende mener telegigantene at dette er en dårlig idé. De mener at selskapene som eier aksesslinjene ikke vil være motivert til å holde høy kvalitet på nettet når de ikke lenger har egne tjenester som skal drives.

Berit Svendsen i Telenor har nylig uttalt at hun mener at å dele opp Telenor ville være et tilbakesteg for nettutviklingen i Norge.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk