Det viser tall fra EUs statistikkmyndighet, Eurostat, tirsdag.

Arbeidsledighetsraten endte i oktober på 9,8 prosent for de 16 landene som inngår i eurosonen, noe som var uendret fra september. Septembertallet ble for øvrig revidert opp fra 9,7 prosent til 9,8 prosent i rapporten.

Forrige gang ledigheten var høyere i eurosonen var i november 1998, da ledighetsraten var på 9,9 prosent.

Det totale antallet arbeidsledige økte med 134.000 i oktober, og det var 15,57 millioner registrerte arbeidsledige ved utgangen av oktober. Totalt for EUs 27 medlemsland steg ledigheten med 258.000 til 22,5 millioner i oktober, som gir en ledighetsrate på 9,3 prosent.

Tyskland la frem tall for november tirsdag, og de viste en nedgang i den sesongjusterte ledighetsraten fra 8,2 prosent i oktober til 8,1 prosent i november. Det var ifølge estimater innhentet av Dow Jones Newswires ventet en ledighetsrate på 8,2 prosent i november.