Ved børsslutt onsdag la Facebook frem tall som ble svært godt mottatt i amerikanske finansmarkeder. Aksjen stiger over 11 prosent ved åpning på Wall Street torsdag - dagen etter at tallene ble kjent.

For å sette rekordresultatet i perspektiv: Facebooks tjener 60 milliarder kroner mer enn selskapene i hovedindeksen på Oslo Børs til sammen!

Det har investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Asset Management regnet seg frem til. Næss understreker – for å si det mildt – at Facebook tjener penger. Facebook offentliggjorde onsdag tallene for 2018 som viser at de tjente 24,9 milliarder dollar i fjor eller 210 milliarder kroner i 2018.

Og, når Næss summerer opp alle 63 selskap som inngår i Hovedindeksen på Oslo Børs, og det er de over 50 av de største selskapene, finner han at de trolig tjente 150 milliarder kroner i 2018. Som Næss konstaterer, det er mye det også, men altså 60 milliarder kroner enn ett enkelt selskap! Og som ikke det er nok:

Facebook tjente tilsvarende 21 millioner kroner i timen hver dag gjennom hele 2018!

Et halvt oljefond

Facebook-konsernet har i dag en samlet markedsverdi på drøyt 430 milliarder dollar. Med dagens valutakurser tilsvarer det svimlende 3675 milliarder norske kroner, eller verdien av et halvt oljefond og 50 prosent mer enn selskapene som inngår i Hovedindeksen.

Selskap Børsverdi
Oljefondet 8450 mrd kr.
Google 6460 mrd. kr.
Facebook 3675 mrd kr.
Hovedindeksen 2320 mrd kr.
Equinor 643 mrd kr.
DNB 241 mrd kr.
Telenor 231 mrd kr.
Aker BP 101 mrd kr.

Kilde: NBIM/Oslo Børs/Hjemmesider/Nettavisen Økonomi

Nettoformuen til gründer og toppsjef Mark Zuckerberg er verdsatt til 55 milliarder dollar, om lag 470 milliarder kroner. Til sammenlikning er markedsverdien av Equinor, børsens desidert mest verdifulle selskap, for tiden priset til 643 milliarder kroner.

Fortsatt vekst

Facebook er en typisk vekstaksje, der den høye prisingen av selskapet er basert på forventninger om en sterk vekst i antall brukere og inntjening. Næss avviser at Facebook er over høyden. Konsernet omfatter Facebook, Messenger, Instagram og Whatsapp.

Investeringsdirektøren mener det er en myte at stadig flere logger av Facebook. Antall aktive brukere øker jevnt og trutt og var opp i 2,3 milliarder med årsskiftet.

Men skatt blir det lite av fra Facebook-konsernet, og her dessverre Facebook en miniputt, sett med myndighetenes skatteøyne. Facebook tjente samlet sett i fjor 24,9 milliarder dollar før skatt. Ifølge Næss Europa utgjør rundt 20 prosent av de samlede inntektene, og Norge utgjør ca. 1,7 prosent av Europa innenfor elektronisk reklame.

Minimalt

Næss sier at det betyr at Facebook i Norge trolig tjente rundt 700 millioner kroner i 2018, men betalte under en million kroner i skatt. Med den offisielle skattesatsen i Norge på 23 prosent for fjoråret, kulle de ha betalt 160 millioner kr i skatt.

Og et selskap Google, som ennå ikke har lagt frem 2018-tallene, tjener ifølge investeringsdirektøren globalt rundt 35 milliarder dollar før skatt. Det tilsvarer 300 milliarder norske kroner. Da snakker vi om det dobbelte av resultatene til selskapene på Hovedindeksen.

Google oppgir ikke tall for Norge, men Næss baserer sine beregninger på en typisk markedsandel i Norge. De har ifølge Næss trolig hatt et resultat på 1 milliard kroner i 2018 for den norske virksomheten, men den norske virksomheten til Google betaler skarve 3 millioner kroner i skatt. Under et norsk skatteregime ville Google ha måttet punge ut med 230 millioner kroner.

Irland lokket

Hvordan er så dette mulig? Jo, Næss poengterer at de er et internasjonalt selskap, og da de skulle bygge opp virksomheten i Europa, valgte de naturlig nok det landet med lavest skatt. Irland så muligheten for å tiltrekke seg internasjonale giganter.

Med den samme skattesatsen som i andre land, var det ikke naturlig for store globale selskap å etablere seg i Irland. Men irene ga svært gunstige vilkår, og dermed fikk Facebook og Google en lav skattesats av enorme pengesummer.

Om noen år…

I starten betalte Google og Facebook svært lite skatt. EU har kjempet mot Irland, og Næss uttaler at nå ligger i hvert fall skattesatsen på 13 prosent. Det er en god del lavere enn den nye satsen på 22 prosent i Norge, og Facebook har varslet at de vil betale skatter i de landene hvor inntekten oppstår. Men dette vil trolig først komme om noen år.

Det beste Norge kan gjøre ifølge Næss, er å samarbeide med EU om å harmonisere skattenivået i Europa. Det er også grunnen til at selskapene betaler levere og lavere skattesats i Norge.