Færre arbeidsledige

En betydelig del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinner tar en større del omsorgspermisjonen.

En betydelig del av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skyldes at kvinner tar en større del omsorgspermisjonen.

Det har blitt 1200 færre arbeidsledige i desember

Justerer man for normale sesongsvingninger, har det blitt 1200 færre arbeidsledige i desember. Ledigheten er nå på 2,7 prosent og 69.900 personer er registrert som helt ledige hos NAV.

- Etter fire måneder med svakt økende ledighet, ser vi nå at ledigheten går litt ned. Vi venter likevel at ledigheten vil fortsette å øke svakt til neste år. Dette skyldes i hovedsak at den økonomiske situasjonen i Europa er svært usikker og at vi i Norge får en sterk vekst i antall personer i yrkesaktiv alder, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Denne måneden ble det lyst ut ni prosent færre ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Det er nå 31 prosent færre ledige stillinger innen barne- og ungdomsarbeid. Både innen serviceyrker og annet arbeid og helse, pleie og omsorgsyrker har det blitt klart færre ledige stillinger på ett år.

Yrker som er vanlige i offentlig sektor, som undervisning, helse, pleie og omsorg og akademiske yrker, har hatt sterkest økning i ledigheten det siste året. For disse yrkesgruppene har ledigheten økt med henholdsvis 24 og 21 prosent. Innenfor industriarbeid og kontorarbeid er det nå noen færre ledige enn det var for ett år siden. Ledigheten er lavest innen undervisning med 0,8 prosent. Høyest ledighet finner vi blant bygge- og anleggsarbeidere med 5,2 prosent, heter det i en melding fra NAV.

Ledigheten er høyest i Oslo, Østfold og Aust-Agder med henholdsvis 3,5 prosent, 3,4 prosent og 3,2 prosent ledighet, og lavest i Sogn og Fjordane og Oppland med henholdsvis 1,9 og 2,1 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.