Færre og færre arbeidsledige

Foto: (Arkivfoto)

Den norske arbeidsledigheten fortsetter å gå ned.

07.06.11 09:12

I løpet av mai ble det 600 færre arbeidsledige, når vi justerer for normale sesongvariasjoner. Det blir stadig færre arbeidsledige menn, mens antall ledige kvinner øker svakt.

- Arbeidsledigheten har nå falt i seks måneder på rad. Selv om ledigheten ikke faller like kraftig nå som i begynnelsen av året, venter vi at ledigheten vil fortsette å gå ned både i år og til neste år, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Ved utgangen av mai var det registrert 64.700 helt ledige hos NAV. Dette er 5.900 færre enn for ett år siden og arbeidsledigheten er nå på 2,5 prosent. Hos enkelte av Norges handelspartnere ville ikke et slikt nivå bli kalt normal arbeidsledighet.

Stor etterspørsel etter ingeniører
I løpet av mai ble det lyst ut en prosent færre ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Det er færre ledige stillinger innen serviceyrker og annet arbeid, samt for meglere og konsulenter enn for ett år siden. Også innen offentlig sektor lyses det nå ut færre stillinger enn for ett år siden.

Etterspørselen etter ingeniører og ikt-personell har økt kraftig og det er nå 33 prosent flere ledige stillinger for disse yrkesgruppene enn det var for ett år siden. Også innen industriarbeid har det blitt flere ledige stillinger det siste året.

Færre ledige i bygg og anlegg og industrien
Det er for personer med bakgrunn fra industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid at ledigheten har falt mest det siste året, med henholdsvis 23 og 20 prosent. Innen helse, pleie og omsorg, samt barne- og ungdomsarbeid har ledigheten steget med 14 prosent i samme periode.

Lavest ledighet finner vi innen undervisningsyrker, med 0,8 prosent. Ledigheten er høyest for bygge- og anleggsarbeidere med 4,1 prosent.

Størst nedgang for de yngste og de eldste
Det er blant personer i starten av 20-årene og personer i 60-årene at ledigheten har gått mest ned det siste året, med henholdsvis 13 og 12 prosent. For kvinner er det kun blant de over 60 år at ledigheten har gått noe ned det siste året.

I løpet av mai var det en klar økning i antall ledige kvinner som har vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker, mens det fortsatt blir stadig færre ledige menn.

- Det har blitt færre arbeidsledige menn på grunn av økt etterspørselen etter arbeidskraft i mannsdominerte yrker som bygg og anlegg og industri, sier Lystad.

Antall ledige som har vært arbeidssøkere i mer enn ett og et halvt år har økt med 30 prosent på ett år.

- Dette er personer som ble ledige i det første året av finanskrisen, og som fortsatt har problemer med å komme tilbake i arbeid, sier Lystad.

Ledigheten går nå ned i hele landet, med unntak av Nordland hvor det har vært en liten økning og i Østfold hvor ledigheten er stabil. Størst er nedgangen i Finnmark og Nord-Trøndelag, hvor ledigheten har gått ned med henholdsvis 21 og 20 prosent.

Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane med 1,8 prosent og Rogaland med 1,9 prosent. Høyest ledighet finner vi i Østfold med 3,2 prosent og Oslo med 3,1 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Arbeidsledighet

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag