OSLO S (Nettavisen): Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), Krf-leder Knut Arild Hareide, Venstres Trine Skei Grande og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) holder torsdag formiddag pressekonferanse om Nasjonal transportplan (NTP).

De neste tolv årene skal det settes av tusen milliarder kroner til nasjonal transportplan.

– Dette er historisk, og det er et kjempestort beløp, sier Solberg.

Statsministeren poengterer at ressursene må brukes på en enda bedre måte og sier forfallet på vei og jernbane er blitt redusert for første gang på ti år.

– Dette er en veldig omfattende plan, og det gjenstår en del som vi ikke er ferdige med. Planen skal bidra til mer effektiv transport, verdiskaping og en mer klimavennlig fremtid. Planen vil bli lagt fram i sin helhet før påske.

LES også: Oslotunnel, dobbeltspor og Intercity i Nasjonal transportplan

Se pressekonferansen her:

Oslo-tunnel

En ny togtunnel under Oslo blir den viktigste nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, fastslår Skei Grande.

Hun peker på at 45 prosent av alle de om lag 1.000 milliarder kronene i NTP skal gå til investeringer i jernbane, og at det er dermed tidenes grønneste og mest framtidsrettede samferdselsprosjekt.

– Jernbane blir det viktigste og mest attraktive transportmiddelet mellom våre byer. En ny togtunnel under Oslo blir nøkkelen til å bygge ut togtilbudet i resten av landet, sier Grande.

Tog for bil

Finansminister Siv Jensen (Frp) understreket at NTP også dreier seg om alle de største veiene gjennom hele landet, men at selv bilpartiet Frp har blitt et togparti.

Statsminister Erna Solberg (H) påpeker at selv om planen strekker seg fra 2018 til 2029, også ser helt fram til 2050.

– Vi må planlegge langsiktig for å gjøre de viktige grepene. Vi må omstille Norge til et lavutslippssamfunn, og Norge må oppfylle klimamålene og de internasjonale forpliktelsene. Utslippene skal reduseres innen 2030, og transportsektoren må ta betale en del av dette, sier Solberg.

Krf for barna

KrF har tatt initiativ til barnas transportplan, som vil bli lagt fram neste gang Nasjonal transportplan presenteres.

– Barnas transportplan gir et perspektiv for de myke trafikantene. Det viktigste er hvordan vi kan få ned tallet på skadde og omkomne på veiene, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han deltok i presentasjonen av Nasjonal transportplan på Oslo S torsdag.

Han understreket at det skal bygges både i distrikt og i by.

– Tog er prioritert. Det skal legges toglinjer i nye områder i jomfruelig terreng, sa KrF-lederen.

Han trakk spesielt fram to strekninger – Ringeriksbanen og Grenlandsbanen.

– Ringeriksbanen bygges i fire retninger. Den kommer i 2021/2022. Det vil gi Hønefoss-regionen en unik mulighet til å koble seg på hovedstanden på en helt annen måte. Det er også et kjempeløft for Bergensbanen.

Om Grenlandsbanen sa han at den vil knytte sammen Grenland og Sørlandet.

– Det vil gi en hel ny dynamikk. I løpet av 20 år vil vi kunne se Grenlandsbanen på plass, sa Knut Arild Hareide.

Bred enighet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier enigheten mellom regjeringspartiene føles som total.

– Alle de fire partiene skal jobbe videre med transportplanen de neste dagene. Jeg er ikke et sekund i tvil om at vi skal klare det. Det er ikke en ferdig NTP, men enigheten er total føler jeg, sa Frp-statsråden.

Solvik-Olsen, som har ansvaret for jernbane, vei, kyst og luftfart, gikk ikke inn på detaljene i den nye transportplanen som legges fram før påske. Han understreket imidlertid hovedlinjene og hva som har vært viktig for alle de fire partiene.

– En tunnel under Oslo er et av de viktigste grepene vi tar, understreket han og nevnte videre viktige jernbaneprosjekter som Grenlandsbanen, Ringeriksbanen, Intercity og Trønderbanen som viser seg å kunne stå ferdig tidligere enn planlagt.

En billion kroner skal settes av, over 400 milliarder på jernbane alene. Mer gods skal over på jernbane, det må tenkes helhetlig ikke minst i veiprosjekter, og man må få mer igjen for hver eneste krone. Perspektivet stopper ikke i transportplanens siste år 2029, men dras helt fram til 2050.

– Jernbanen skal videre, og som Venstre sier, jernbanen bygger vi i et 60-70-årsperspektiv, sier han.

Dette er det vi vet om NTP så langt:

* Ifølge TV 2 har transportplanen en ramme på 928,7 milliarder kroner.

* Regjeringen og støttepartiene er enige om en togutbygging på Østlandet verdt titalls milliarder kroner.

* De fire partiene – Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti – setter av 15 milliarder kroner i planperioden til ny Oslotunnel for jernbanen, etter det TV 2 erfarer.

* Etter at den nye tunnelen er ferdig, skal også hele Intercity-triangelet på Østlandet være klart.

* De borgerlige partiene gir også grønt lys til bygging av dobbeltspor på det ytre Intercity-triangelet helt til Lillehammer, Halden og Skien. Prislappen for dette er 52 milliarder kroner.

* Det skal bygges dobbeltspor på Sørlandsbanen. Denne utbyggingen settes i sammenheng med planer om en sammenkobling mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, ifølge Fædrelandsvennen.

* Ifølge NRK settes det av 3,6 milliarder kroner til Trønderbanen og Meråkerbanen, i en satsing der elektrifisering er hovedmoment.

* Regjeringen vil bruke 6,5 milliarder kroner til elektrifisering av strekninger i Innlandet, bygging av nye godsterminaler og å bedre kapasiteten for godstransport.

* Det blir også bygging av Ringeriksbanen. Prislappen er på om lag 20 milliarder kroner, ifølge Bergens Tidende.

* Det blir dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle på Bergensbanen.

* Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekreftet onsdag utbygging av E8 i Ramsfjord.

* Statsminister Erna Solberg (H) kom onsdag med nyheter om en ny ringvei øst mellom Arna og Vågsbotn, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn, samt om Sotrasambandet da hun holdt pressekonferanse på Arna stasjon.

* Bodø får en ny flyplass til nærmere 5 milliarder kroner. Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP.

* Full utbygging av E18 NTP-perioden. Parsellen fra Lysaker til Strand og videre til Slependen påbegynnes i første periode og bygges videre fortløpende, ifølge Budstikka.

* Østlandets Blad har meldt at ny E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsveien gjennom Follo ble først foreslått bygd i 2024, men nå fremskyndes byggingen til å starte neste år.

* Ifølge Bergens Tidende er det enighet om å bygge Stad skipstunnel.