Gå til sidens hovedinnhold

Fall i den norske tilliten

Svekket tro på egen evne til å spare går på tilliten løs.

Ferske tall fra Opinion viser at forbrukertilliten går videre ned.

NA24 - din næringslivsavis

Den månedlige undersøkelsen Consumer Confidence-indeksen for Norge falt med 1,6 poeng til 8,2 poeng i november. I oktober lå den på 9,8 poeng i oktober. Likevel er tilliten langt bedre enn på samme tid i fjor. I dag ligger forbrukertillitsindeksen 13,5 poeng høyere enn november i fjor.

I en pressemelding skriver Opinion at det er indeksen for sparing som trekker forbrukertilliten i november idet færre sier at de vil kunne spare penger i tiden fremover.

- Etter å ha steget flere måneder på rad, falt tilliten i oktober, og nå ser vi altså en ytterligere nedgang i november. Tallene reflekterer at det fortsatt er en del usikre forbrukere der ute som er spent på hva fremtiden vil bringe, kommenterer makroøkonom Mari Paulsrud i Opinion i meldingen.

Undersøkelsen viser at antallet forbrukere som sier at de tror de kommer til å spare de neste 12 månedene falt kraftig i november. Nivået er nå på det laveste Opinion har målt.

- Det er trolig forventninger om både høyere renter og arbeidsledighet som gjør forbrukerne mer usikre på evnen til å spare fremover, sier Paulsrud og viser til at forbrukerne svarer at de samlet sett sparer.

- Vi måler også i hvilken grad forbrukerne sparer eller låner nå, altså husholdningens finansielle sitasjon. Målingen viser at det i sum likevel er klart flere som sparer enn som låner, kommenterer Paulsrud.

Forbruker tror også at renten vil bli satt opp i tiden fremover. Et lite flertall av forbrukerne tror arbeidsledigheten kommer til å øke fremover. De spurte tror at deres egen økonomi vil bli bedre og tilliten innen dette området steg i november etter et fall i oktober. Troen på landets økonomi er derimot dalende.

- Også her spiller nok usikkerheten rundt renten og ledighetsutviklingen inn. Usikkerheten rundt egen og landets økonomi er fortsatt stor og holder trolig optimismen noe tilbake, kommenterer Paulsrud.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg