Familieinnvandring til Norge er firedoblet

Over 200.000 utenfor Norden har fått opphold på grunn av familierelasjoner.

Fra 1990-2012 har det ifølge SSB innvandret 580.000 personer til Norge fra land utenfor Norden. Av disse var det over 200.000 som er såkalte familieinnvandrere. Dette er personer som enten får familiegjenforening eller såkalt familieetablering.

Førstnevnte kategori er typisk flykninger og arbeidsinnvandrere som får hente hjem familien, mens sistnevnte kategori typisk er nordmenn som finner ektefelle i utlandet.

Totalt flere enn arbeidsinnvandrere

Familieinnvandring totalt utgjør totalt 37 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge, og SSB har nå laget en grundig analyse av familieinnvandringen til Norge.


Ifølge SSB har familieinnvandringen til Norge firedoblet seg i perioden. I 1990 kom det 4500 familieinnvandrere til Norge, mens det i 2012 kom 18000 personer.

Antallet som kommer grunnet familieetablering har holdt seg relativt stabilt, mens det er familiegjenforeningene som har skutt fart.

- Antallet familiegjenforeninger har økt spesielt mye etter årtusenskiftet, som følge av den økte arbeidsinnvandringen fra land som Tyskland og særlig nye EØS-land, som igjen er en følge av EØS-utvidelsen i 2004, skriver SSB i sin rapport.

EU-utvidelsen har påvirket

Den kraftige økningen i familieinnvandring varierer i stor grad fra år til år, men det er spesielt arbeidsinnvandrere fra nye EØS-områder som har skutt i været de siste årene.

- Antallet familiegjenforeninger har økt spesielt mye etter årtusenskiftet, som følge av den økte arbeidsinnvandringen fra land som Tyskland og særlig nye EØS-land, som igjen er en følge av EØS-utvidelsen i 2004, skriver SSB.

I stor grad handler dette om menn fra Øst-Europa som har kommet til Norge som arbeidere, og som etter hvert har hentet familien sin hit. Kvinner er derfor overrepresentert i statistikken, og Polen og Thailand er de klart største landene. Polen på grunn av familiegjenforening for arbeidsinnvandrere, mens mange nordmenn finner ektefelle i Thailand.

Avkrefter myte

Det har i Norge lenge vært en debatt om å øke aldersgrensen for å få familiegjenforening for å hindre blant annet tvangsekteskap. Men ifølge SSB er det stadig mindre vanlig at norskfødte personer med innvandrerforeldre henter ektefelle i hjemlandet til foreldrene.

- Det har siden årtusenskiftet blitt færre etableringer med personer i aldersgruppa 18-23 år. Dette til tross for at det er mange flere ugifte norskfødte med innvandrerforeldre i denne aldersgruppa nå enn før. Fra en topp i 2002, da over 600 personer kom til denne gruppa, var antallet nede i under 300 i 2012, skriver SSB i sin rapport.

SSB mener at unge 2. generasjons innvandrere i stedet strømmer til høyere utdanning, og at de utsetter å gifte seg.

- Over tid er det blitt langt mindre vanlig for norskfødte med innvandrerforeldre å gifte seg med noen som ikke er bosatt i Norge, konkluderer SSB.

Det er fortsatt en betydelig andel familieinnvandrere som kommer for å forenes med 2. generasjon innvandrere fra Pakistan, men også her er trenden at det blir stadig mindre vanlig.

- Når det gjelder norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan, har ikke antallet familieetableringer mellom en norskfødt med innvandrerforeldre og en fra Pakistan økt, til tross for at antallet ugifte over 17 år har økt, melder SSB.

I perioden 2002-2007 var var det 71 prosent av barn av innvandrere som fant seg ektefelle fra foreldrenes hjemland. I 2008-2012 er andelen sunket til under 50 prosent.

- At det stadig blir mindre vanlig med ekteskapsetableringer til denne gruppa, henger trolig sammen med at det blir stadig flere å velge mellom i Norge. De som ville gifte seg i 1998 og kun hadde som kriterium at partneren skulle være over 18 år, være norskfødt med innvandrerforeldre fra Pakistan, og av motsatt kjønn, hadde ikke mange å velge mellom i Norge. Nå er det innenlandske ”ekteskapsmarkedet” langt større, konkluderer SSB.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.