Fantastisk nyhet for folk flest

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Nå ventes det både rentefest og boligjubel.

31.08.11 21:25

I sin gjennomgang av utsiktene for den økonomiske utviklingen de neste par årene, har Nordea-økonom Steinar Juel nedjustert anslagene for den økonomiske veksten. For folk flest betyr det at alle med lån kan forvente lave renter lenge, og at de med sparepenger fortsatt vil få lite igjen på å ha pengene i banken.

Den lave renten vil også føre til at boligprisene vil fortsette himmelferden.

- Boligprisene vil trolig forsette kraftig opp gjennom 2012 og 2013. Senere, når renten kommer opp på et mer normalt nivå, må det ventes at boligprisene kommer noe ned igjen, skriver Nordeas økonomer.

Lave renter lenge
Juel og resten av Nordea-økonomene venter at styringsrente vil holde seg lav lenge.

Vi tror ikke Norges Bank vil heve styringsrenten igjen før om et års tid, sier Steinar Juel. - Videre renteoppgang i 2012 og 2013 anslås også å bli langsom. I slutten av 2013 anslås styringsrenten å være 3 1/2 prosent, skriver Juel & Co.

Det påpekes imidlertid at finansuroen i høst har gitt høyere pengemarkedsrente i Norge. Likevel tyder nok en 3,5 prosents styringsrente at boliglånsrenten vil ligge rundt 5 prosent ved inngangen til 2014, hvis Nordea-økonomene får rett i sine antagelser.

Ferske tall støtter lave renter
Onsdag melder Statistisk sentralbyrå om at nordmenns shoppingfeber har avtatt.

Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk ned med 0,9 prosent fra juni til juli i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner.

De fleste bransjene hadde nedgang i omsetningsvolumet.

Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum omsatte detaljhandelsbedriftene for 1,3 prosent mindre i juli 2011 enn i juli 2010. Eksklusiv bensinstasjonene var det en nedgang i omsetningsvolumet på 1,2 prosent i samme periode.

Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 0,2 prosent mindre i juli i år enn i juli i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var det en nedgang på 1,0 prosent i samme periode.

Disse tallene er svakere enn mange ventet og legger ikke noe press på at renten må stige med det første.

- Norges Bank har lagt til grunn at privat forbruk vil stige 3½% i 2011. Utviklingen er så langt svakere enn ventet og trekker isolert sett i retning av at renteoppgangen som var planlagt i den pengepolitiske rapporten fra juni, blir svakere, melder DnB Nor Markets.

Boligfesten fortsetter
Den lave renten vil altså gi lave boligpriser lenge.

- Lav rente ut 2013 tilsier at boligprisene i Norge vil stige betydelig de neste 2 og et halvt årene. Vi venter en prisoppgang på omlag 10 prosent i 2012 og 6-7 prosent i 2013. Deretter vil en normalisering av renten kunne gi en viss prisnedgang, skriver Nordea-økonomene.

Anslagene forutsetter av arbeidsledigheten ikke går mye opp, påpekes det.

Lav vekst
Utsiktene for den økonomiske utviklingen de neste par årene er klart svekket. Ifølge Nordeas makroøkonomiske rapport «Økonomisk Oversikt» ligger det an til nær null i økonomisk vekst hos Norges nærmeste handelspartnere i siste halvdel av 2011, og svært svak vekst neste år. Norske eksportbedrifter vil merke lavere etterspørsel fra utlandet, og vil trolig utsette noen planlagte investeringer. Arbeidsledigheten i Norge kan gå noe opp utover vinteren.

- Finansuro knyttet til gjeldsproblemene i flere euroland representerer en stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover, sier sjeføkonom Steinar Juel. - Prognosene i Økonomisk Oversikt er basert på at uroen ikke forverres, men etter hvert avtar. Skulle ikke det skje vil vekstbildet fremover bli enda svakere, sier han.

Amerikanske forbrukere er mer forsiktige med pengebruken enn ventet mens budsjettinnstramninger og finansuro demper veksten i Eurosonen. Som et svært eksportorientert land ventes Sverige å bli hardt rammet av lavere vekst internasjonalt. Effekten på norsk økonomi blir mindre fordi oljeprisen antas å holde seg over 100 dollar fatet. Høy vekst i oljeinvesteringene samt god vekst i privat forbruk og i boligbyggingen tilsier at veksten i norsk økonomi (fastlandsøkonomien) holder seg på om lag 2 1/2 prosent både i 2011 og i 2012. Arbeidsledigheten kan likevel stige noe på grunn av høy arbeidsinnvandring.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.