Får ikke lage matmonopol

Foto: Falch, Knut (NTB Scanpix)

– Vi er strålende fornøyd på vegne av forbrukerne. Prisene på lang sikt vil gå opp og utvalget vil bli mindre.

26.02.13 10:08

Konkurransetilsynet varslet i dag NorgesGruppen og Ica om at tilsynet vurderer å stanse samarbeidet mellom de to dagligvarekjedene mens saken behandles.

Partene har fått frist til 8. mars med å kommentere varselet.

– Vi har kommet til at det er fare for at konkurransen utsettes for varig og uopprettelig skade dersom samarbeidet får pågå mens vi behandler saken, sier konkurransedirektør Christine B. Meyer.

– Svært fornøyd
Et midlertidig vedtak vil bety at samarbeidet må opphøre mens tilsynet tar stilling til om avtalen mellom dem er ulovlig. Konkurransetilsynet har varslet at pålegget skal gjelde til 30. september 2013.

– Vi er svært fornøyd med konkurransetilsynets vedtak. Det er strålende, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet til Nettavisen NA24.

– Konkurransen er allerede for liten og denne avtalen ville forsterket NorgesGruppens dominerende posisjon, fortsetter Flesland.

På lang sikt vil prisene gå opp som følge av avtalen.

– Prisene vil på lang sikt gå opp og utvalget vil også bli mindre, sier Flesland.

– «Nye» NorgesGruppen ville fått over halvparten av markedet. Det sier seg selv at det er svært uheldig for forbrukeren, fortsetter forbrukersjefen.

Det skyldes at NorgesGruppen blir en så sterk forhandler at antall leverandører vil gå ned og utvalget til forbruker redusert, ifølge Flesland.

– Makten til NorgesGruppen vil bli så enormt stor når det gjelder hva som havner på forbrukerens bord, sier Flesland.

– Men er det heldig for forbrukeren at ICA går konkurs?

– Nei, det er svært uheldig, men da har i hvert fall de tre gjenværende store aktørene sjansen til å kjempe om ICAs andel, noe som er bedre for forbrukeren, sier Flesland.

Innkjøp og salg
Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen omfatter samarbeid om innkjøp og distribusjon.

Tilsynet mener konkurranseskaden blant annet er knyttet til at Ica legger ned sitt grossistapparat i store deler av landet, og at det kan bli vanskelig å bygge dette opp igjen dersom konklusjonen blir at avtalen er ulovlig.

Tilsynet er også bekymret for varige skadevirkninger i leverandørmarkeder.

Konkurransetilsynet startet sin vurdering av avtalen umiddelbart etter at denne ble inngått i midten av januar. Nå har tilsynet etter en foreløpig vurdering kommet til at det er rimelig grunn til å anta at avtalen er i strid med konkurranselovens paragraf 10, som forbyr konkurransebegrensende avtaler.

– Avtalen kan svekke konkurransen mellom dagligvarekjedene. Vi vil nå se nærmere på hvorvidt avtalen kan øke faren for utøvelse av markedsmakt, enten gjennom koordinering mellom kjedene eller som følge av ensidig markedsmakt, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Tilsynet vil også se nærmere på om NorgesGruppens økte kjøpermakt kan føre til dempet konkurranse mellom kjedene, og mulige konkurranseskadelige virkninger i leverandørmarkedene.

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.