*Nettavisen* Økonomi.

Fem av seks p-klager blir avvist

Får du en parkeringsbot, er sjansen liten for at klagen din vil bli hørt.

Sjansen for å bli hørt er svært liten.

I mangel på lovregulering av parkeringsbransjen, er det opprettet et eget frivillig klageorgan som skal behandle klager på parkeringsbøter. Organet styrer etter bransjens såkalte standardvilkår og egne tidligere avgjørelser.

Den store majoriteten av norske parkeringsselskaper er ikke medlem av Parkeringsklagenemnda, men antall klager til nemnda skyter til himmels.

Les også: - Useriøse aktører kan holde på som de vil

Sterk økning i antall klager

I fjor ble det innsendt 3599 saker til nemnda, noe som er en økning 15 prosent fra året før.

Men etter en til dels svært lang behandlingstid, som har vært på opp til 567 dager, gjorde nemnda en innsats gjennom året for å behandle flere saker for å ta igjen noe av etterslepet. Resultatet ble at 4211 saker ble behandlet i løpet av året.

Under 18 prosent av de som klager får medhold

I sin årsrapport skriver nemnda at 35 prosent av klagene fikk medhold, men dette er i stor grad kreativ bruk av statistikk.

Av 4211 saker, er det bare 747 saker som har fått medhold. Det vil si at nesten 5 av 6 saker ikke får et medhold fra nemnda.

Praktisk talt halvparten av klagene ble avvist av det såkalte sekretariatet i nemnda, før sakene i det hele tatt ble tatt inn til behandling. I fjor ble 2089 saker avvist før de kom til behandling, mens 555 saker fikk medhold i sekretaritet.

Sekretæriatet fungerer som en slags filtreringsgruppe for saker som kommer til nemnda, og filtrerer etter eget utsagn ut saker som «åpenbart» vil få avslag eller medhold. Dette baserer seg i stor grad på tidligere «prinsippavgjørelser».

Selve nemnda behandlet i fjor 540 saker konkret, og av disse fikk 192 medhold - derav påstanden at 35 prosent får medhold. Eller som nemnda selv skriver i sin årsberretning: «[...] noe som tilsvarer ca 4,6 prosent av totalt behandlede saker».

Klikk på bildet for å forstørre.

Mange saker løses før behandling

Om du legger sammen alle saker som fikk medhold og ble avvist over, vil du se at det mangler i overkant av 1000 saker. Mange av disse sakene er avvist på grunn av formalia, som at en ikke har «uttømt klagemulighet» overfor selskapet.

Den største kategorien er likevel klager som løses før de kommer til behandling i nemda. Hele 526 saker er løst av parkeringsselskapet i tiden mellom kundebehandleren har avvist en klage og saken skal tas opp til behandling i nemda.

Tre ting det klages mest på

Det er spesielt tre typer saker som er gjenganger i klagene til parkeringsklagenemda.

  1. Tvist om billett har vært synlig nok (29%)
  2. Skilting og merking på området (25%)
  3. Rimelighetsspørsmål (23,5%)

Det klages derimot i liten grad på størrelsen på parkeringsbøtene. Ifølge bransjens egne retningslinjer, bør de ikke overstige de 500 kroner offentlige parkeringsselskaper har lov til å ilegge. Nemnda har tidligere slått fast at 700 kroner er på smertegrensen, og mange selskaper operer i dag med gebyrer på langt over 800 kroner, uten å ha rettslig fundament for dette.

Ifølge parkeringklagenemda er det syv typer saker som er «nyttesløse»:

1. Parkering for forflytningshemmede - ikke gratis på private plasser

Nemnda har fastlått at betalingsplikten også gjelder for innehavere av offentlig parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

2. Ikke synlig billett

Det nytter ikke å klage på en kontrollavgift hvis billetten ikke lå godt synlig i frontruten. Har du fått ”bot” fordi du har stått parkert på avgiftsplass og billetten har blåst ned på gulvet eller i setet, hjelper det ikke at du kan legge frem en gyldig billett i ettertid.

3. Rimelig frist - veksling

En misforståelse som har vært vanlig er at alle har 3 minutter på seg før kontrollavgift kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Man får en rimelig frist til å betale og sette seg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere fra noen sekunder til mer enn 3 minutter avhengig av avstanden til automat.

4. Påstand om automatfeil uten å ha oppfylt førers plikter ved automatfeil

Har du parkert et sted der automaten er ute av drift og du ikke har lagt en lapp i frontruta med beskjed om feilen eller ringt parkeringsoperatøren og varslet slik standardvilkårene § 4 krever, vil du ikke få medhold i klagen din med mindre parkeringsoperatøren har registrert feil på automaten i tidsrommet du parkerte. Du har også plikt til å benytte en annen parkeringsautomat dersom det finnes flere automater på samme område

5. Skjev parkering / utenfor oppmerket felt

Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt eller har parkert med ett hjul utenfor feltet/inn i neste felt. Det avgjørende er hvorvidt det aktuelle hjulet berører den oppmerkede stripen eller ikke. Dersom ett hjul var plassert helt utenfor feltet vil du ikke få medhold i klagen din.

6. Utløpt billett

Klager som begrunnes med at man finner det urimelig å bli ilagt kontrollavgift fordi man kun var noen minutter for sen, gis ikke medhold.

7. Overskridelse av maks p-tid

Det fremgår av standardvilkårenes § 3 at maksimal tillatt parkeringstid må overholdes. Denne bestemmelsen kan ikke omgås ved å trekke en ny billett etter at den første billetten er utløpt, og man vil ikke få medhold ved å fremlegge flere billetter som er gyldige for parkering etter hverandre såframt det ikke foreligger en ny parkering.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag