Fem milliarder til distriktene

Dette er Kristin Halvorsens nyttårsgave til Distrikts-Norge.

Differensiert arbeidsgiveravgift har vært en av de rødgrønnes viktigste politiske virkemidler for å sikre sysselsetting og bosetning i distriktene.

NA24 - din næringslivsavis

Den ble gjeninnført ved inngangen til 2007, og er et resultat av en dialog med EU-kommisjonen som har pågått over flere år.

Stolte
5,5 milliarder kroner i lette til distriktene er resultatet etter at det gamle momssystemet gjeninnføres. Det utgjør 90 prosent av fordelene som lå i systemet før omleggingen i 2004.

- Det resultatet er vi stolte av, skriver finansminister Kristin Halvorsen og kommunal- og regionalminister Åslaug Haga i en pressemelding.

Regjeringen startet arbeidet med å gjenninnføre den differensierte arbeidsgiveravgiften umiddelbart etter regjeringsskiftet.

- Vi har arbeidet målrettet mot ESA for at ordningen skulle gjeninnføres i størst mulig omfang, heter det videre.

Ikke alle får
Det er likevel noen som ikke får gjeninnført den gamle arbeidsgiveravgiften. I de kommunene som ikke får gjeninnført generelt nedsatt sats, vil den reduserte avgiften videreføres innenfor et fribeløp.

- Regjeringen foreslo, og Stortinget vedtok, å øke fribeløpet, med forbehold om at Kommisjonen hevet sin grense for slik støtte fra 100 000 euro til 200 000 euro. Dette ble vedtatt av Kommisjonen i desember. Den nye fribeløpsgrensen er 530 000 kr, skriver Halvorsen og Haga.

De områder og bransjer som ikke får tilbake redusert sats eller den satsen de hadde pr. 31.12.2003, vil bli kompensert i form av næringsrettede midler til regional utvikling.

- Det nye norske systemet med differensiert arbeidsgiveravgift innebærer en vesentlig forbedring for næringslivet i Distrikts-Norge. Det sikrer stabile rammebetingelser. Slik kan vi medvirke til en framtid som sikrer arbeidsplasser og velferd der folk bor, skriver de i meldingen som ligger på Finansdepartementets hjemmesider.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.