Ferjefri E39 er kandidat nummer fire til Sløseriprisen 2018.

Gigantprosjektet som skal strekke seg hele 110 mil langs hele Sør- og Vestlandet har allerede svidd av 1,2 milliarder kroner på papirarbeid og planlegging, ifølge Stortingets utredningskontor.

Se animasjonen av den storslåtte veien øverst i saken.

Ferjefri E39 er et av de største veiprosjektene noensinne. Det skal stå ferdig i 2050 med en foreløpig prislapp på 340 milliarder kroner. Strekningen skal bli fem mil kortere, og ferjestrekningene skal erstattes med broer eller undersjøiske tunneler.

Vanligvis er yrkessjåfører fornøyde med veisatsing. Men i denne sammenhengen er meget skeptiske til gigantprosjektet.

Bør skrinlegge ferjefri E39

– Det mest fornuftige vil være å skrinlegge planene for ferjefri E39 og heller bruke midlene på andre prosjekter som gir bedre uttelling både økonomisk og for trafikksikkerheten, sier Geir A. Mo som er direktør i Norges lastebileierforbund (NLF).

Det er tunnelene som bekymrer lastebilsjåførene mest. De er bekymret for både trafikksikkerheten og miljøkostnadene ved lange undersjøiske tunneller.

Han mener det er andre prosjekter som er påvist å ha stor samfunnsøkonomisk nytte som heller bør prioriteres. Spesielt mener han E16 mellom Bergen og Gudvangen og E134 over Haukeli med arm til Bergen er to prosjekter som bør prioriteres.

Det som gjør prosjektet spesielt dyrt er de enorme fjordkrysningene som må til for å fjerne ferjene som i dag transporterer folket over de totalt syv krysningene.

Bare fjordkrysningene alene vil koste over 200 milliarder. Og fjorden skal bekjempes ved hjelp av storslåtte broer og undersjøiske tuneller.

– Vi er mot de undersjøiske tunellene. De er trafikkfarlige og miljøfiendtlige, sier Mo til Nettavisen.Økonomi

Utfordringer hele veien

Det har vært store finansieringsproblemer hele veien for store deler av prosjektet, som er delt opp i en lang rekke underprosjekter.

En av de største delene kalles Hordfast som har byggestart i 2025. Hordfast innebærer å bygge en massiv flytebro på fem kilometer over Bjørnafjorden for å fjerne ferjene.

Da kostnadssmellen ble et faktum, garanterte samferdselsministeren at det ikke skal hentes inn ved å utvide bompengeperioden.

– Dette er måten vi bygger landet vårt tettere sammen på, sa samferdselsminister Jon Georg Dale til NRK.

– Gigantomani

Det som får juryen i Sløseriprisen til å reagere spesielt kraftig, er milliardbeløpet i planleggingskostnader som allerede har satt sitt avtrykk.

Karine Ugland Virik er adm. dir. i Skattebetalerforeningen og jurymedlem for sløseriprisen. Hun mener dette er en god nominasjon til årets sløseripris.

– Dette er gigantomani. Allerede har det gått 1,2 milliarder og de driver fortsatt og planlegger veien. Dette veiprosjektet ble lansert under Stoltenberg. Tanken er å spare inn en hel masse tid, men det ligger veldig langt frem, sier hun til Nettavisen.Økonomi

Prosjektet ligger an til å ferdigstilles i 2050, men det er stor usikkerhet rundt denne tidsrammen.

– Det er snakk om 40 års tid fra lansering til ferdigstillelse. Bare tenk hva som har skjedd på de forutgående 40 årene. Hvis du hadde fortalt meg for 40 år siden at i dag skal vi kjøre Tesla og bruke iPhone, hadde jeg ikke trodd deg, sier hun.

Sløseriprisens jury har også lagt vekt på at det er sprikende beregninger av om prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Kandidatene

Dette er den fjerde kandidaten av totalt fem nominerte til sløseriprisen 2018. Her er de øvrige kandidatene til sløseriprisen. Til slutt vil leserne bestemme hvem som vinner den gjeve prisen.

Kandidat nr. 1

Kandidat nr. 2

Kandidat nr. 3

Kandidat nr. 4

Kandidat nr. 5