- Vi har vært her i 92 år og slike fall er ikke normale, sier Carl-Christian «Calle» Ferner, butikksjef, deleier og tredje generasjons driver av Ferner Jacobsen, til Nettavisen.

I likhet med flere andre butikker i Oslo sentrum, opplever den tradisjonsrike moteforretningen en klar nedgang i antall kunder i år.

Les også: Parkeringene forsvant: Nå legger flere barnebutikker i Oslo sentrum ned

Fall og fall igjen

Antallet kunder var ned seks prosent så langt i 2018, en nedgang som kommer i etterkant av at byrådet fjernet 350 parkeringsplasser i Oslo sentrum, nær butikken til Ferner, i 2017.

Men om ikke det var nok, så stengte byrådet flere gater for biltrafikk i Oslo sentrum i juni 2018.

Les også: Nå stenges Oslo sentrum for gjennomkjøring

Gatene som ble stengt ligger i kort gåavstand fra Ferner Jacobsen. Tiltaket gjør det tilnærmet umulig å kjøre gjennom Oslo sentrum fra øst til vest innenfor såkalte ring 1.

Fra juni 2017 til juni 2018 falt salget til Ferner Jacobsen med hele 11 prosent.

- Vi merker dette voldsomt, enda mer enn hva vi gjorde med parkeringene, sier Ferner.

Les også: Slik stenges Oslo sentrum for biltrafikk

Vanskelig å kjøre

Han sier at han får tilbakemeldinger fra kundene om at det er blitt mye større trafikk og kø på Ring 1, den indre ringveien i Oslo. De opplever også mye kø på veien til parkeringshusene.

Kombinert med at det nå er vanskeligere å finne parkering, velger mange potensielle kunder heller å dra andre steder.

- Vi møter flere tidligere kunder som lurer på hvordan vi overlever. De sier at det ikke nytter å kjøre til byen lenger, spesielt ikke med barn, sier Ferner.

Les også: Bilfritt byliv har ikke gitt noe yrende gateliv

Satser på nett

Ferner mener ikke det kan være noe tvil om at det er parkeringsbortfallet og gjennomkjøringsforbudet som er hovedgrunnen til nedgangen.

- Det er lett å ta den slutningen. Vi har vært her i 92 år i samme lokaler, og folk vet jo om oss, så det er ikke lett å se hva annet vi kan gjøre. For oss, som har en stor butikk i byen, må vi i hvert fall holde kostnadene nede, så vi kan sitte igjen med fortjeneste, sier Ferner.

Han sier at de må gjøre grep for motvirke nedgangen, inkludert å få kundene over på nettbutikk, og samarbeid med en budtjeneste.

Les også: En halv million mennesker er borte fra Karl Johan

- Vi satser på netthandel og det utgjør nå rundt 10 prosent av salget vårt, så vi håper å ta igjen noe av salgsnedgangen der, sier Ferner.

Frykter tomme lokaler

Tall fra Promenaden viser at det nå er langt færre personer i Oslo sentrum i år enn i fjor og Ferner frykter konsekvensene for hele Oslo sentrum.

- Vi kan få mange tomme lokaler. Det blir tristere å gå i byen og de små nisjebutikker blir erstattet av store internasjonale kjeder, sier han

Han mener imidlertid byrådet kan løse dette på en enkelt måte.

- De bør åpne for parkering igjen og gjøre det lettere å kjøre inn til byen. De må kanskje komme med noen innskrenkelser, men kommer parkeringene tilbake, så kommer nok mange av kundene også, sier Ferner.

Jobber med tall

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommmue, sier det blir vanskelig å ta stilling til disse tallene når de ikke har sammenlignbare tall for resten av sentrum, og når det kun sammenlignes med omsetningen i fjor.

- Vi jobber sammen med næringslivet nå for å få på plass kvalitetssikrede omsetningstall for hele sentrum de siste årene, og da vil vi få et riktigere bilde av hva som faktisk er situasjonen. Det er heller ikke helt utenkelig at folk har spredd seg mer og tar flere deler av sentrum i bruk nå som flere gater blir triveligere å oppholde seg, skriver Marcussen i en epost til Nettavisen.

Hun sier byrådet er veldig opptatt av at næringslivet i Oslo skal ha gode kår.

- Erfaringer fra andre byer som har gjennomført lignende prosjekter er at handelsstanden kan være skeptiske i begynnelsen, men så viser det seg at både bylivet og næringslivet blomstrer i etterkant av endringene, skriver hun, som understreker at det er ikke aktuelt å reetablere privatparkering i Oslo sentrum.

- Vi fjerner omtrent 700 parkeringsplasser på gateplan, men det må ses i lys av det finnes omtrent 8000 p-plasser i parkeringshus langs Ring 1. I tillegg etablerer vi flere HC-plasser i sentrum, og vi oppretter egne parkeringsplasser for næringslivet, slik at det skal være gode forhold for varelevering og for eksempel håndverkere som er avhengig av bil for å gjøre jobben sin, skriver hun.