*Nettavisen* Økonomi.

Fikk 8.066.220.000 igjen på skatten

Foto: Paul Weaver (Paul Weaver - Nettavisen)

Og fant olje verdt flere hundre milliarder.

10.10.11 14:50

31 oljeselskaper gikk med et samlet underskudd på 11,7 milliarder kroner i 2010. Disse fikk til sammen tilbake 8 milliarder kroner på skatten, skriver Offshore.no.

Det viser en gjennomgang Offshore.no har foretatt av regnskapene til samtlige rettighetshavere på norsk sokkel

Les også: Mesteparten taper på norsk olje

Letefradraget kritisert
I slutten av forrige uke ble det for nok en gang satt kritisk søkelys på dette fradraget. Da gjennom leserbrevet "Tappekran i Oljefondet" som ble skrevet av daglig leder Anders Bjartnes i Norsk Klimastiftelse og trykket blant annet i Aftenposten.

"Det må likevel være legitimt å spørre om det er riktig at en gruppe bedrifter – ulønnsomme oljeselskaper – skal tilføres milliarder i subsidier, og det uten at støtten gis over statsbudsjettet," skriver Bjartnes.

Hva med inntektene?
AS Norges kostnader knyttet til fradraget er uomtvistelige, men hva så med inntektene?

Tre av de fire største funnene på norsk sokkel i 2010 ble gjort av operatører som gikk med underskudd. Centrica fant på Fogelberg, Petro-Canada på Brent og Wintershall på Maria. Totalt dreier det seg om volumer på mellom 182 og 470 millioner fat. Forutsatt en oljepris på 100 dollar fatet og dagens valutakurs dreier det seg altså om bruttoverdier for opptil 270 milliarder kroner.

Og da er både partneropererte brønner, avgrensninger av tidligere funn og selve diamanten, Avaldsnes, der nykommeren Maersk er partner, utelatt fra regnestykket.

- De som kritiserer letefradraget har ikke gjort hjemmeleksen sin, sa analytiker Jarand Rystad til Offshore.no tidligere i år.

Hovedårsaken til at dette er mulig er det såkalte letefradraget, som tillater oljeselskaper uten inntekter å trekke fra 78 prosent av letekostnadene sine på skatten.

6 av 10 kroner fra skatter og avgifter
Inntektene som de øvrige 20 selskapene genererer til statskassen er en annen side av saken.

Statens kontantstrøm blir i Nasjonalbudsjettet 2012 anslått til 341 milliarder kroner, hvorav 210 er skatter og avgifter, 118 kommer fra Petoro-porteføljen og 13 fra Statoils utbytte.

I fjor betalte de 20 pengemaskinene på norsk sokkel totalt 173 milliarder kroner i skatt, med Statoil som den naturlige eneren med sine 89 milliarder.

Shells skatt alene dekker fradraget
Norsk sokkel består per i dag av over 50 selskaper med vidt forskjellig perspektiv og tilnærming, alt fra små leteknøtter til gigantiske produsenter.

- Mangfoldet av aktører som finnes på norsk sokkel er en ønsket utvikling etter at politikken ble omlagt i 2000. Regjeringen ønsker å opprettholde et stort mangfold av selskaper på norsk sokkel også i fremtiden, sier Håkon Smith-Isaksen i Olje- og energidepartementet til Offshore.no.

Offshore.no sin gjennomgang av regnskapene viser, som en kuriositet, at Shells skatt alene dekker fradraget for samtlige 31 oljeselskaper med lave eller ingen inntekter.

De fem største skatteyterne på norsk sokkel
Statoil Petroleum - 89.858.000.000

Total - 20.184.000.000

ConocoPhillips - 13.881.000.000

ExxonMobil - 12.956.000.000

Shell - 8.737.000.000

De fem som fikk mest igjen på skatten
BG Norge – 1.539.673.000

Det norske – 1.171.891.000

Noreco – 903.780.000

Wintershall – 694.281.000

Bayerngas – 693.736.000

Merk; de fleste selskapene er døtre av store internasjonale konsern. Flere selskaper har også egne datter- og søsterselskaper i Norge. Offshore.no har bestrebet å finne tallene som best illustrerer selskapets aktivitet på norsk sokkel, men erkjenner at oversikten ikke er komplett.

Les flere nyheter hos: Offshore.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.