Fikk sparken for ugyldig sykefravær - får erstatning

Ugyldig sykefravær gir ikke grunnlag verken for avskjedigelse eller oppsigelse.

04.05.13 12:09

KONGSVINGER (Glåmdalen): Glåmdal tingrett konkluderte nemlig med at én dags ugyldig sykefravær, eventuelt halvannen dag, ikke gir grunnlag verken for avskjedigelse eller oppsigelse.

Retten dømte så InfoCare til å betale glåmdølen 350.000 kroner i oppreisning og erstatning, og dekke mannens saksomkostninger på vel 176.000 kroner.

I tillegg kommer bedriftens egne saksomkostninger.

Ingen egenmeldinger igjen

Serviceteknikeren hadde brukt opp sine egenmeldinger da han hadde legetime 14. mai i fjor.

Han skal ha sendt en tekstmelding fra legekontoret til sin overordnede om at han ikke kom på jobb den dagen.

På det tidspunkt var han 50 prosent sykemeldt og skulle i utgangspunktet bare arbeide fram til klokka 12 den dagen. Noen legeattest foreligger ikke, men legen har bekreftet legebesøket.

Sparket på dagen

11 dager seinere var han på nytt borte fra jobben, og har forklart at det skyldtes feber og hodepine. Han ba da en arbeidskollega om å gi beskjed til en overordnet om at han var syk.

Fire dager seinere fikk mannen brev fra sin arbeidsgiver om at han var suspendert fra sin stilling, melder Glåmdalen.

To dager etter det igjen, 31. mai, kom et nytt brev om at han var avskjediget.

Bagatellmessig feil

Tingretten, administrert av dommerfullmektig Erling Espolin Johnson, viser til at InfoCare i sitt arbeid med å redusere sykefraværet blant annet har innført at ansatte selv skal ringe til nærmeste overordnede og si fra når de er syke.

Retten konkluderer likevel med at den feilen som serviceteknikeren gjorde, framstår som bagatellmessig all den tid en overordnet i bedriften fikk beskjed om fraværet.

Retten påpeker samtidig at en arbeidstaker selv har ansvaret for å holde oversikt over egen bruk av egenmeldinger, og at fraværet 25. mai var udokumentert.

Ingen advarsler

I dommen heter det videre:

«Samlet sett framstår InfoCares håndtering av saken som slett. At det ikke er gitt minst én skriftlig advarsel i en sak som dette er svært kritikkverdig.»

Den ansatte mottok heller ingen muntlig advarsel forut for avskjedigelsen.

Tingretten konkluderer med at den ansatte ikke har gjort seg skyldig verken i grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, og skriver i dommen:

«Retten finner det klart at avskjeden må kjennes ugyldig. ... At arbeidsgiver valgte å gå til avskjed i en slik situasjon framstår som en klart uforholdsmessig reaksjon.»

Det ulovlige fraværet i denne saken gir etter rettens oppfatning heller ikke grunnlag for oppsigelse.

Vikarierende motiv?

Glåmdal tingrett viser også til at flere i ledelsen i InfoCare ga uttrykk for at virksomheten har økonomiske utfordringer, og at ansattes fravær er svært problematisk for inntjeningen.

Deretter står det i dommen:

«Når avskjeden formelt sett kun er begrunnet i udokumentert fravær to datoer i mai, etterlater det betydelig tvil om arbeidsgivers reelle begrunnelse for å avslutte arbeidsforholdet.»

Uønsket oppførsel

Under rettssaken kom det nemlig fram at en overordnet hadde tatt opp med serviceteknikeren både hyppig sykefravær og uønsket oppførsel på arbeidsplassen/uheldige uttalelser på morgenmøtet.

Tingretten satt igjen med et klart inntrykk av at disse forholdene medvirket til avskjedigelsen.

Advokat Arve Leiro Baastad har bistått arbeidstakeren i denne saken. InfoCare gjennom sin advokat Arvid Reidar Ødegård har én måned på seg til eventuelt å anke dommen til lagmannsretten.

Denne saken er levert av Glåmdalen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.