GRIMSTAD (Nettavisen): Kraft-spekulant Einar Aas (47) har kjøpt sin egen gate i Grimstad, men gaten er ikke lett å finn frem til. Selv med GPS må man tråkle litt for å finne eiendomsimperiet.

Bak en smijernsport starter en brosteinsbelagt innkjørsel. Alt er i plettfri stand, med flotte grøntanlegg. Den tidligere milliardærens egen privatbolig og kontorplass ligger høyt med flott utsikt, og det er opparbeidet et stort grøntområde med eget bryggeanlegg ned mot fjorden.

Herfra styrte Einar Aas sin investeringsvirksomhet, og nå står han i umiddelbar fare for å miste alt i konkurssalget som trolig står for døren.

- Onsdag kveld ble hele min portefølje tvangssolgt av Nasdaq, dette medførte et svært stort personlig tap. Følgen av dette er akkord eller personlig konkurs, skrev Einar Aas i en pressemelding. Siden har han ikke villet svare på spørsmål fra mediene.

Milliardregning
Foreløpige opplysninger tyder på at Einar Aas personlig tapte 1,3 milliarder kroner på de feilslåtte investeringene. I tillegg ligger sikringsfondet til børsen an til å tape rundt en milliard kroner.

Blant de store taperne som nå må inn med penger er Statkraft og det finske energiselskapet Fortum. Statkraft skal betale 48 millioner kroner, mens Fortum må ut med 200 millioner kroner.

Andre norske selskaper som må betale millionbeløp er Equionor, Hafslund, BKK, Norsk Hydro og DNB.

Taper gjør også Grimstad kommune og resten av kommune-Norge. Landets største skatteyter er borte, og han kan nå få igjen skattepenger fra de to tidligere årene for sitt tap på 1,3 milliarder kroner.

Eiendomsinvestor
De ti siste årene har Einar Aas hatt en samlet skattemessig inntekt på over 2,7 milliarder kroner, går det frem av skattetallene. Samtidig har han bygget opp en milliardformue.

Fra starten gjorde han investeringene gjennom selskapet Kraftforvaltning AS, men da det ble mye søkelys på gevinstene, valgte den ekstremt medieskye investoren å gjøre kraft-spekulasjonen i privat regi. Det kan nå bli hans bane.

De siste årene har Einar Aas flytte gevinster fra kraftmarkedet og inn i eiendom, men han har beholdt det meste som personlige eiendeler og ikke etablert aksjeselskaper som kunne begrenset fallet.

Nå kan han bli tvunget til å selge alt han eier for å betale milliardtapet.

Eiendommer i Oslo, Grimstad og Nissedal
I offentlige eiendomsregistre står Einar Aas oppført med betydelige eiendommer både i Grimstad, Oslo og Nissedal.

I hans «private» gate Naxbie i Grimstad har han fem eiendommer som totalt er kjøpt for 45,6 millioner kroner i perioden 2004 til 2012. Siden er eiendommene betydelig oppgradert.

Hva Naxbie-gaten er verdt i dagens marked, er vanskelig å anslå. Grimstad er en liten by med få personer som har råd til å kjøpe noe sånt. Men bit for bit kan det være snakk om rundt 100 millioner kroner.

Hytter for store beløp
I tillegg til prakteiendommene i Naxbie-gaten, eier Einar Aas landsteder i både Grimstad og Nissedal. Hytter og landeiendommer er kjøpt for drøyt 54 millioner kroner de siste årene.

Den mest verdifulle eiendommer er trolig Hesnesveien 185, som ligger ugenert på et eget nes, litt innenfor havgapet øst for Grimstad.

Så sent som for tre år siden kjøpte Einar Aas en ny prakteiendom - Stølepynten 40 - ut mot sjøen litt sør for Grimstad. Den gang ga han 30 millioner kroner for eiendommen.

Begge de to eiendommene har betydelig verdi etter kraftige investeringer. På Stølepynten er det opparbeidet ny tennisbane, og eiendommen har en stor privat strand med molo og båthus. De mest oppdaterte bildene finnes på Opplysningen 1881.

Begge landstedene vil være lette å selge i et likvid marked for slike prakteiendommer.

Strandhugg på Tjuvholmen
Den da søkkrike kraftinvestoren Einar Aas har også kjøpt flere leiligheter på Tjuvholmen ved Aker Brygge i Oslo. Begge leilighetene ligger i toppetasjen i Strandpromenaden 5.

Aas kjøpte den første leiligheten for 14,2 millioner kroner i mars 2009, og fulgte opp med å kjøpe naboleiligheten - som tilhørte kjendisarkitekt Finn Sandmæl - noen måneder senere for 27,5 millioner kroner.

I tillegg har Einar Aas kjøpt to hyttetomter på fjellet i Nissedal, Telemark, for å oppføre en gedigen fjellhytte.

Markedsverdien for hele den private eiendomsporteføljen er ukjent, men det er trolig snakk om godt over 300 millioner kroner i Norge. Nå kan alt gå under hammeren.

Stort eiendomsprosjekt
Det gamle selskapet Kraftforvaltning AS er nå omdøpt til Toppen Invest, er Einar Aas eier 100 % av aksjene.

Hovedaksjonæren har personlig skutt inn 280 millioner kroner, som står som gjeld til aksjonær i regnskapet. Disse pengene går nå inn i den mulige akkorden eller konkursen, og kommer kreditorene til gode.

Toppen Invest har bokførte eiendeler for 478 millioner kroner, hvorav 258 millioner kroner investert i datterselskaper, og 182 millioner kroner i markedsbaserte aksjer.

En av de største investeringene er i Viking Heat Engines, som lager elektrisitet fra spillvarme.

Tungt inn i Marbella
Notene i regnskapene er meget knappe, men de tre datterselskapene er Spread Inbersiones (60 prosent), Jardinan AS (59 prosent) og El Unico AS (68 prosent).

Nær 220 millioner kroner er investert i datterselskapene Jarinian og El Unico, som Finansavisen tidligere har skrevet driver med eiendomsutvikling i Marbella i Spania.

I regnskapet til El Unico står at «selskapet har investert i et eiendomsprosjekt i Spania. Aksjeposten representerer en eierandel på om lag 40 % i prosjektet».

En lignende formulering er i Jardinans regnskap: «Selskapet har investert i et eiendomsprosjekt i Spania. Aksjeposten representerer en eierandel på i underkant av 50 % i prosjektet».

Begge selskapene har flere investorer fra Aust-Agder på eiersiden - blant annet Jan Sigurd Otterlei, men Einar Aas og hans Toppen Invest har majoritet og full kontroll.

Minst en halv milliard
Samlet er den totale verdien på eiendommene i Norge og Spania usikker. Det avhenger blant annet av investeringer underveis og markedsutviklingen på investeringene i Marbella.

Uten verdistigning er det snakk om godt over 500 millioner kroner totalt, men beløpet kan også være enda høyere. Det er likevel neppe stort nok til å dekke Einar Aas sin underdekning på 1,3 milliarder kroner.

Hvis han ikke finner en frivillig løsning med sine kreditorer, kan det gå mot tidenes eiendomssalg i Grimstad.