Gå til sidens hovedinnhold

Finansdepartementet snur: Nye endringer for skatt på rabatt

Storm av klager tvinger finansminister Siv Jensen til å gå tilbake på noen av regelendringene.

I slutten av januar ble det klart at finansminister Siv Jensen skulle revurdere enkelte aspekter ved regelendringene for skatt på frynsegoder. Etter hardt press fra opposisjonen, bransjeorganisasjoner og politikere i egne rekker, sa Siv Jensen at hun ville se på utilsiktede konsekvenser av regelendringene.

Her er de nye endringene:

  • Skattereglene for personalrabatter blir mer fleksible: Mens ansatte tidligere ikke kunne få rabatt på mer enn 50 prosent av markedsverdien til en vare eller tjeneste, kan en nå få ansattrabatter på 100 prosent skattefritt. Maksgrensen for personalrabatter per år heves fra 7.000 til 8.000.
  • Tidligere kunne ansatte maksimalt få gaver verdt 1.000 kroner skattefritt. Denne grensen, som har stått uendret siden 2009, økes nå til 2.000.
  • Regjeringen utsetter iverksettelse av nye regler for fribilletter i transportbransjen fram til 1. juli i år. Det gir selskapene mer tid til å finne et billettsystem som i større grad er i samsvar med ansattes private reisebehov.

Nettavisen.Økonomi har tidligere skrevet at tre av fire bedrifter mente at regelendringene fra nyttår vil komplisere hverdagen som arbeidsgiver. 68 prosent mente at grensen for skattefrie personalrabatter er for lav. Halvparten trodde at endringene ville påføre virksomheten økte kostnader.

Jensen: - Vi er opptatt av å lytte til folk og bedrifter

I en epost til Nettavisen.Økonomi skriver finansminister Siv Jensen at omfanget av personalrabatter var større enn det Finansdepartementet først hadde inntrykk av.

- Dette gjelder særlig for ansatte i kollektivtransportnæringen som mottar fribilletter fra arbeidsgiver.

Fram til 1. juli trenger ikke de ansatte i transportsektoren å forholde seg til de nye beløpsgrensene. Fra juli av vil de ansatte kunne få fribilletter for inntil 10.000.

Finansministeren gir uttrykk for at klagestormen mot departementet etter 1. juli spilte inn da hun bestemte seg for at det nye regelverket måtte justeres.

- Det ble gjort et grundig forarbeid for å få oversikt over hvordan endringene i reglene for naturalytelser ville slå ut. Endringene var på høring, og vi hadde møter med flere relevante aktører. Vi fikk få innspill i disse rundene på omfanget av eksisterende ordninger. Siden nyttår har det likevel kommet frem at det eksisterer omfattende ordninger med betydelige rabatter. Mange har ment at reglene har fått utilsiktede konsekvenser. Vi er en regjering som er opptatt av å lytte til folk og bedrifter, derfor gjør vi disse endringene nå, sier Jensen.


Virke: - Glad Finansdepartementet erkjenner at endringen ble feil

Ivar Horneland Kristensen, direktør i hovedorganisasjonen Virke, krevde i utgangspunktet at maksgrensen for skattefri rabatt burde være 12.000. Kristensen mener også at beløpsgrensen for gaver burde vært høyere enn 2.000. Han er likevel glad for Finansdepartementets initiativ etter månedsvis med press fra blant annet Virke.

- Vi er glade for at rabatt på maksimalt 50 prosent fjernes. Det gjør at rapporteringen blir enklere for dem som er avhengig av å bruke produktene i for eksempel klesbutikker, sier Kristensen.

Hovedorganisasjonen er blant dem som er invitert til å delta i arbeidet med å rette opp endringene i praksis.

- Det kom en storm fra arbeidsgiverne etter nyttår. De ønsker å gjøre det riktig, men vil også gjøre det enkelt. Rapporteringen og byråkratiet er det viktigste i denne saken, slik vi ser det. Det bør være enkle regler. Prinsippet vi ønsker å legge til grunn er et tillitsbasert system med stikkprøver slik som tidligere, sier Kristensen.

Kino-sjef: - Stor forbedring

Administrerende direktør Jannicke Haugen i Nordisk Film Kino ønsker initiativet fra Finansdepartementet velkommen.

- Dette er absolutt en stor forbedring for vår del. I et drømmescenario kunne vi gjerne ønsket oss at totalrammen ble økt noe mer enn til 8.000 kroner, men alt i alt synes vi at regjeringen fortjener honnør for at de har tatt reaksjonene på alvor. Det er virkelig positivt at de gjør disse endringene og ikke lar det gå prestisje i saken, sier Haugen.

Etter nyttår hyret NF-direktøren inn advokat for å finne åpninger i regelverket som gjorde at kinoledelsen kunne tilby de ansatte gratis kino hele året. Hverken advokaten eller andre fant smutthull i regelverket, og NF måtte avvikle ordningen. Nå kan imidlertid kinoansatte få gavekort inntil 2.000 kroner og gratisbilletter verdt 8.000 kroner i året.

Kommentarer til denne saken