Selv om oljeprisfallet har avkjølt norsk økonomi viser de siste oppdateringene at temperaturen stiger i boligmarkedet, spesielt på Østlandet og i Oslo.

Les mer: Kraftig boligprisoppgang

Fra allerede rekordhøye nivåer tiltar husholdningenes gjeldsvekst, ifølge SSBs seneste kredittundersøkelse. Utviklingen i gjeld og boligpriser bekymrer norsk økonomis vaktbikkje.

Risiko for alvorlige ubalanser
- Vi peker på at risikoen er økende for at det kan bygge seg opp alvorlige ubalanser når gjelden og boligpriser fortsetter å vokse mer enn inntektene, som kan slå ut i et kraftig tilbakeslag av den typen vi hadde tilbake for 25 år siden i Norge, og som en del andre land har opplevd etter finanskrisen, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til Nettavisen Stocklink.

Les også: Sjeføkonom spår gjeldseksplosjon

- Veksten i husholdningenes gjeld og boligpriser er høyere enn veksten i husholdningenes inntekter, slik at både boligpriser og gjeld i forhold til inntekter fortsetter å øke fra rekordhøye nivåer. Det er et viktig bidrag til å holde etterspørselen oppe, og til at ringvirkningene fra oljesektoren er begrenset. Dette er i stor grad rentedrevet, forklarer han.

Les også: NHO-direktør advarer mot gjeldsgalopp

Mange kriser utløst av bobler
Det mangler ikke på historiske eksempler som illustrerer farene ved høy gjeldsvekst og kraftig stigende boligpriser. Baltzersen nevner flere.

- Vi hadde bankkrise i Norge på begynnelsen av 90-tallet, med klassisk forløp med sterk vekst i gjeld og eiendomspriser som brått snudde. USA har hatt det i senere tid. Danmark, Irland, Spania og Island med flere har også hatt det.

- Det er flere land som har vært gjennom dette forløpet med sterk vekst i eiendomspriser og opplåning, og som ender med kraftig fall og tilbakeslag. Det er mange eksempler i historien på finanskriser som er utløst av eiendomsbobler og gjeldsbobler, sier finanstilsynsdirektøren.

Finanstilsynet presenterte onsdag sin vurdering av tilstanden i finans-Norge, der også en advarsel om den raske veksten i forbrukslån ble viet plass.

Les også: Skjerper reglene for kredittkort

Rentedrevet
Husholdningenes gjeld, som i 20 år har økt mer enn inntekten, gjør at de er mer utsatt hvis renten skulle stige eller inntektene falle, for eksempel ved arbeidsledighet, understreker rapporten.

Men rentene har tvert imot falt, slik at gjelden har blitt lettere å bære. Målt som andel av disponibel inntekt har husholdningenes gjeld nå økt til godt over 200 prosent.

artikkelen fortsetter under illustrasjonen

Den lave renten er en viktig drivkraft bak utviklingen i gjeld og boligpriser, ifølge Baltzersen.

- Ringvirkningene av oljeprisfallet har vært begrensede. Men veksten er redusert, arbeidsledigheten har økt og ikke minst inntektsveksten er lavere enn vi hadde de siste årene. Alene skulle det bidra til lavere etterspørsel etter bolig og lån. Men samtidig bidrar lav rente og forventninger om at den skal holde seg lav lenge, til å holde låneetterspørselen oppe, mener finanstilsynsdirektøren.