*Nettavisen* Økonomi.

Finanstilsynet refser Nasdaq-børsen etter Einar Aas-skandale

Direktør i Finanstilsynet, Morten Baltzersen refser Nasdaq for storhandelne til krafttraderen Einar Aas.. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Finanstilsynet kritiserer Nasdaq for at noen har handlet i navnet til krafttraderen Einar Aas.

10.01.19 15:00

Tilsynet har ifølge en pressemelding torsdag vært hos Nasdaq som følge av Einar Aas' mislighold av marginkrav. Dette marginkravet var knyttet til hans oppgjør av derivatkontrakter hos Nasdaq Clearing AB. Derivatkontraktene var inngått på Nasdaq Oslo.

Finanstilsynet skriver i en 19 sider lang rapport at de har avdekket at (…. sladdet over) i tillegg til å være stedfortredere for Aas, også inngikk handler på Nasdaq Oslo gjennom Einar Aas´ medlemskap. Finanstilsynet har flere ganger i rapporten sladdet over de uvedkommende som har gjennomført handlene.

Mangler vurderinger

Nasdaq får også kritikk for at de ikke gjør noen selvstendig vurdering eller kontroll av om børsmedlemmene løpende oppfyller medlemsvilkårene, utover den generelle markedsovervåkningen.

Einar Aas får kritikk for om hans tiltak var tilstrekkelige for å sikre at ghandelne foregikk på en effektiv og sikker måte. Aas tapte angivelig minimum 1,3 milliarder kroner på spekulasjonen i kraftmarkedet. Nasdaq tvansgssolgte i september i fjor porteføljen til Aas, fordi han ikke kunne stille tilstrekkelig margin til Nasdaq.

Finanstilsynet mener videre at Nasdaq har utfordringer når det gjelder fellesfunksjoner og felles dokumentasjon, selv om det norske selskapet som et del av et stort internasjonal konsern.

Uforsvarlig

Men tilsynsmyndighetene mener styret i det norske Nasdaq-selskapet ikke i tilstrekkelig grad har kunnet dokumentere lokal tilpasning av vedtatte planer, policyer, retningslinjer, rutiner og rapporter. Internkontrollen fungerer derfor ikke på en forsvarlig måte.

Styret i Nasdaq erkjenner ifølge rapporten fra Finanstilsynet at de «historisk har hatt et forbedringspotensial for så vidt gjelder løpende kontroll av at medlemmene oppfyller medlemsvilkårene».

11. september i fjor erklærte den svenske sentrale motparten Nasdaq Clearing at Einar Aas hadde misligholdt, han kunne ikke stille tilstrekkelig marginsikkerhet. Storhandleren Aas var aktiv i det nordiske og tyske kraftderivatmarkedet.

Tapte 1 milliard

Men et prisfall i det nordiske kraftmarkedet kombinert med en prisstigning i det tyske kraftmarkedet, gjorde at storhandleren påførte Nasdaq Clearing og øvrige clearingmedlemmer et tap på hele 114 millioner euro. Nasdaq Oslo har 137 medlemmer.

Medlemmene består av aktører som handler i de fysiske varemarkedene, samt finansielle aktører som ikke har eksponering mot de underliggende varemarkedene.

Saken er oppdatert

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.