– Vi ser en økende og aggressiv markedsføring av forbrukslån som gir grunn til uro. Dette er et marked som er lønnsomt å gå inn i med gode rentemarginer, og der utlånsveksten i tredje kvartal var på 13,2 prosent, sier tilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Les også: Vi skylder 5.112.000.000.000 kroner

Kredittkort-rabatt

Tilsynet vil nå forskriftsfeste nye retningslinjer som krever at fakturaene som går til kredittkortkunder skal vise samlet utestående kreditt, ikke bare et minstebeløp. Det skal også bli slutt på at kunder får utvidet kredittramme uten å be om det.

Finanstilsynet støtter også Forbrukerombudets forslag om et offentlig gjeldsregister som banker og finansinstitusjoner pålegges å sjekke før de gir lån. Tilsynet er også enige med ombudet i ønsket om å forby rabatter som knyttes til kjøp med kredittkort.

– Her drives en pågående markedsføring som kan bidra til at mange øker forbruket og tar opp lån de ikke har råd til, sa Baltzersen da han onsdag presenterte rapporten «Finansielle utviklingstrekk 2016».

Gjelda øker mer

I rapporten uttrykker også Finanstilsynet bekymring for økende gjeldsvekst generelt i husholdningene. De siste årene har samlet gjeld i husholdningene økt med rundt 6 prosent i året. Baltzersen viser til ferske tall fra SSB som viser at gjelden nå øker enda litt mer. Oktobertallene viser en årlig vekst på 6,3 prosent.

– Dette skjer samtidig som lønnsinntektene er lavere enn tidligere. Desto lengre gjeldsoppbyggingen varer og desto mer boligprisene stiger, desto større blir fallhøyden i norsk økonomi, sier tilsynsdirektøren.

Unge mest utsatt

Boliglånsundersøkelsen som presenteres i rapporten viser at det er stadig flere som får lån, men som ikke har inntekter til å tåle en renteøkning på 5 prosent.

– Økningen var særlig stor for unge låntakere. Det er bekymringsfullt at andelen lån der låntaker har utilstrekkelig betjeningsevne, øker i en periode med lavere renter, heter det i rapporten.

Stresstest

I høst har finanstilsynet gjennomført en stresstest for å se hvordan husholdningene vil tåle en renteøkning på 3-4 prosent kombinert med et fall i boligprisene på 30 prosent de kommende fem årene. Den viser at det er de med lavest inntekt og folk under 40 år som er mest utsatt.

– Yngre låntakere under 40 år vil oppleve at gjelda blir høyere enn verdien av boligen. Låntakere over 40 klarer å holde hodet over vann, sier Emil Steffensen, direktør for bank- og forsikringstilsyn i Finanstilsynet.

Strammer inn

Finanstilsynet foreslår også flere innstramminger i boliglånsforskriften. De vil sette et tak på samlet gjeld i tillegg til dagens krav om betjeningsevne. Kundenes samlede gjeld skal ikke være høyere enn fem ganger brutto årsinntekt. Bankene kan i dag se bort fra kravene om betjeningsevne i opptil 10 prosent av lånene som gis hvert kvartal. Finanstilsynet ønsker å redusere denne fleksibiliteten til maksimalt 4 prosent av lånene. (©NTB)