Norge er igjen kåret til verdens beste land å bo i. Det er også landet hvor prisen på olje & gass snur opp ned på statsinntekter og arbeidsmarkedet. Ikke minst er Finansdepartementet verdens rikeste departement med sin enorme pengebinge, hvis man inkluderer det politiske ansvaret for Pensjonsfondet. Men det er dyrt å være fire partier i Regjering.

Krangel bak lukkede dører

De neste 2,5 årene skal AS Norge styres av en flertallsregjering, og det betyr at når Statsbudsjettet kommer i oktober vil det gå gjennom Stortingets behandling uten store endringer. Før Statsbudsjettet legges frem har de fire partiene kranglet om skatt, barnetrygd, klima og innvandring. Og nivået på Oljepengebruken?

Oljen slår tilbake

I Norge er vi født med flaks, og hver gang en krise slår ut verden - så finner vi en alternativ utgang. Vi lever av råvarer, men har langt mer verdier enn olje og gass. Ikke glem fisken, metaller og vannkraft. Og der glemte jeg turismen, som boomer i tider med svak krone. Den svake kronen har det siste året medført sterk eksportvekst for tradisjonelle næringer, og for 2019 kommer oljeinvesteringene tilbake for fullt. Ja, det er faktisk sånn at nystartede bedrifter i Rogaland tømmes for kloke hoder. De drar tilbake til "overbetalte" jobber innen oljå.

Tre musketerer - og Ropstad

Det er egentlig urettferdig at Ropstad må sloss mot tre sterke damer i sin regjeringsdebut. Fra utsiden ser det ut som lett match - for damene. Men husk at dette er mannen som fintet ut Hareide og eks-statsminister Bondevik. Kanskje er han både heldig og dyktig. Satsingen på økt barnetrygd med 7.200 kroner i året for barn i alderen 0-6 år er et enormt løft for småbarnsforeldre.

Kostnaden på Statsbudsjettet er stor, da det er ca 1,14 millioner barn som fikk barnetrygd i 2018. Det utgjør trolig nærmere 3 milliarder kroner i økte kostnader for gruppen 0-6 år, slik Krf har fått gjennom i Granavolden-plattformen.

Barneproduksjon eller personlig valg?

Etter at Erna i Nyttårstalen lanserte at vi som land trenger flere barn, har det vært mange innlegg i saken. Enkelte økonomer mener det er uproblematisk at fødselsraten har gått ned fra 1,9 til 1,6 på ti år. Andre tror at flere barn er ulønnsomt for staten, siden hver av oss betaler mindre skatt (netto) enn vi tar ut fra Pensjonsfondet per person.

Her er det rom for gedigne misforståelser. Jeg tror det blir feil å tenke på fødsler som en byrde for statsfinansene eller basis for Ernas lykkeland. Økonomiske incentiver kan virke, men best er det hvis begge foreldre ønsker seg (flere) barn!

Mot 2021-valget

Renten skal i følge Norges Bank opp fire eller fem ganger til innen Stortingsvalget i 2021. Politikerne skal egentlig vise moderasjon med offentlig pengebruk, men det er gitt store løfter innen barnetrygd, samferdsel, helse, kompetanse og forsvar. De store skattekuttene er nok avblåst i denne perioden.

Så hva kan vi som vanlige innbyggere forvente oss av politikk fremover?

Mer barne- og familievennlig, mindre oljepengebruk, små skattekutt, samt kompromisser på klima og innvandring.

Videre blir det hard kamp for å holde Senterpartiet unna monopol i distrikts-opprøret. Alle mot Oslo-eliten kan raskt bli en slager i heile landet.

Det er under åtte måneder til Kommune- og Fylkestingsvalget. Da kommer et første varsel på formen til både SP og Ernas firkløver.

Les hele Granavolden-plattformen her

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/