*Nettavisen* Økonomi.

Fjerner skattefelle

Anette Bjerke Skatteetaten. Foto: Skatteetaten.

Skatteetaten kommer til unnsetning og lemper nå på reglene for å fjerne skjult skattefelle.

26.04.12 21:32

Som NA24 fortalte torsdag morgen, fører en glipp av Skatteetaten tidligere i år til at 270.000 skatteytere risikerer tilleggsskatt dersom de ikke er ekstremt årvåkne.

Andre endringer gir opplysningsplikt
Advokat og skatteekspert i KPMG, Arnfinn Sørensen, peker i artikkelen Advarer mot skjult skattebombe, på faren som ligger i at en del opplysninger om aksjefond og obligasjonsfond som Skatteetaten har mottatt til utfylling av selvangivelsen ikke er kommet med på selvangivelsen. Ifølge Skatteetaten selv berører dette rundt 270 000 skattytere.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

- Dersom gjør en endring i selvangivelsen må du for all del føre opp de manglende inntekts- og formuesopplysningene fra årsoppgavene fra aksje- og obligasjonsfond. En konsekvens av å unnlate å føre opp de manglende opplysningene fra aksje- og obligasjonsfondene når du ellers gjør endringer i selvangivelsen kan bli at skattekontoret anser at det ikke er levert korrekt selvangivelse – og du risikerer tilleggsskatt, sier Sørensen.

Bare dersom du ikke gjør noen endring av selvangivelsen, kan du benytte deg av muligheten til ikke å levere selvangivelse ved såkalt stille aksept. Skattekontoret vil da hjelpe deg og rette selvangivelsen av eget tiltak.

Fire skarpskodde advokater fra KPMG gir gratis skatteråd til NA24s lesere fredag.
Send inn ditt skattespørsmål nå i nettreffskjemaet nederst på denne siden.

Lemper på opplysningskravet
Nå kommer imidlertid Skatteetaten til unnsetning.

- Skatteyter har plikt til å kontrollere selvangivelsen og føre opp alle opplysninger som ikke er forhåndsutfylt der, men i dette særskilte tilfellet har vi valgt å lempe på skatteyters opplysningsplikt. Det innebærer at hvis skattytere som har fått brev om manglende opplysninger om aksje- og obligasjonsfond, ikke fører opp de aktuelle opplysningene om aksje- og obligasjonsfond som mangler når de gjør andre endringer i selvangivelsen, vil ikke det i seg selv føre til at det ilegges tilleggsskatt, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten Anette Bjerke til NA24.

Hun understreker at en skatteyter alltid må kontrollere selvangivelsen og selv føre opp alle opplysninger som ikke er forhåndsutfylt der. Som hovedregel skal det ilegges tilleggsskatt der skattyter har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, når opplysningssvikten har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler.

- I år har vi likevel valgt å lempe på skatteyters opplysningsplikt for en avgrenset gruppe saker. Dette gjelder lønnstakere og pensjonister med aksje- eller obligasjonsfond mv. som har fått selvangivelser der opplysninger om dette ikke er forhåndsutfylt, men hvor skattemyndigheten sitter med opplysningene. Disse skatteyterne har fått brev om saken og slipper å gjøre rettelser i selvangivelsen, dersom det utelukkende er disse beløpene som mangler. Det ligger i dette at det da heller ikke skal beregnes tilleggsskatt, sier Bjerke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag