Boligutbyggeren Solon Eiendom brukte illustrasjoner i markedsføringen av et boligprosjekt der nabobebyggelse, strømstolper og trær var utelatt.

Forbrukertilsynet ilegger nå Solon et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for ulovlig markedsføring.

Sem & Johnsen Eiendomsmegling, som markedsførte boligprosjektet på vegne av Solon, ilegges 125 000 kroner i overtredelsesgebyr i samme sak.

Overtredelsesgebyrene er for lovbrudd som skjedde første halvdel av 2018, og etter at Forbrukertilsynet tok opp sak har selskapene endret markedsføringen av prosjektet.

Misvisende illustrasjoner

I markedsføringen av boligprosjektet ble det brukt illustrasjonsbilder som ga et feilaktig inntrykk av nærområdet. Ett av bildene viste en fri og uforstyrret utsikt fra bakkeplan på tomten der boligen skulle bygges og ned til fjorden, mens det i realiteten er hus og trær på nabotomter som betydelig forstyrrer denne utsikten.


– Villedende markedsføring som dette kan føre til at forbrukere som ellers ikke ville dratt på visning gjør nettopp det. Da blir det vanskelig for forbrukere å orientere seg i boligmarkedet, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Administrerende direktør Andreas Martinussen i Solon Eiendom tar selvkritikk.

– Det er ett av totalt ti bilder, Forbrukertilsynet mener er misvisende, men vi mener totaliteten i markedsføringen gir et rettvisende bilde. Det var også installert et tårn på tomten, så alle som kom på visning fikk mulighet til å se den faktiske utsikten. Men vi skal ikke gjøre feil. Vi innretter oss etter dette, og har slettet bildet, sier Martinussen til Finansavisen.

Han forteller videre til avisen at de tar boten til etterretning.

– Vi synes dette er strengt, men å ilegge en utbygger en bot på 150.000 kroner er kanskje fortjent, for sånne feil skal ikke skje. For megleren, som har et mer begrenset inntektspotensial av å megle åtte enheter, er det klart mer betydelig, sier Martinussen.


Forbrukertilsynet mottok i mars klage på markedsføringen av boligprosjektet. Klageren, som hadde besøkt tomten, opplyste at han aldri ville dratt på visning dersom prospektet hadde gitt et riktig bilde av utsikten.