*Nettavisen* Økonomi.

Flere blir tvunget til å selge

Illustrasjonsfoto Foto: Jeanine R. Norbeck

Det begjæres stadig flere tvangssalg av eiendom i Norge.

01.10.11 21:28

- Vi ser stadig at det blir truet med tvangssalg av eiendommer selv om eierne har betydeligstørre verdier enn den samlede gjeldsbyrden, sier administrerende direktør Raimond Pettersen i Bank2 i en melding.

De siste årene har det vært en årlig økning i antall begjæringer omtvangssalg i Norge. Nye tall fra Domstoladministrasjonen viser at samme utvikling fortsetter også i 2011. Det er begjært tvangssalg av til sammen 10.375 eiendommer og borettsandeler i løpet av første halvår i 2011. I 2010 ble 18.718 eiendommer og borettsandeler begjært tvangssolgt.

Unødvendig mange
Raimond Pettersen i Bank2 mener mange kunne vært flinkere til å lete etter andre løsninger enn tvangssalg.

- Vi mottar regelmessig henvendelser fra advokater, eiendomsmeglere og namsmenn i forbindelse med saker der det er varslet eller besluttet tvangssalg, selv om det egentlig er helt unødvendig. Det finnes ofte andre utveier og i de tilfellene mener vi at boligeierne bør bli spart for denne trusselen. Det er en stor belastning for den det gjelder og i noen tilfeller bidrar slike prosesser til å gjøre situasjonen enda vanskeligere. En tvangssituasjon oppleves som svært alvorlig for mange og kan føre til at de rett og slett mister motet. Da mister man også evnen til å ta nødvendige grep for å komme seg ut av den vanskelige situasjonen, sier Pettersen i meldingen.

Bør lete etter løsninger
Pettersen mener trusler om tvangssalg bør være aller siste utvei når man har problemer med å få innbetalt utestående gjeld.

- Vi vet ikke hvor mange av begjæringene som faktisk har resultert i tvangssalg, men trusselen i seg selv er alvorlig nok for mange. Når et tvangssalg blir gjennomført innebærer det for det første at man som regel får dårligere betalt for eiendommen enn den faktiske verdien. I tillegg er det stigmatiserende og mange opplever det som svært dramatisk å bli rykket opp fra lokalmiljøet fordi boligen må selges, mener han i meldingen.

Han mener refinansiering og realisering av verdier ofte kan løse problemene.

- I mange tilfeller kan det være en mulighet å realisere hele eller deler av eiendommen. Det er spesielt en relevant løsning overfor næringsdrivende somsitter på flere eiendommer, men også for private som har mulighet for å flytte over i en rimeligere bolig eller til å selge en hytte for å kunne beholde nåværende bolig. Samtidig kan gjerne lånebetjeningen avventes noe, forklarer han i meldingen.

Ta grep i tide
Pettersen oppfordrer alle til å ta tak i økonomiske utfordringer såtidlig som mulig.

- Tar man tak i problemene i en tidlig fase er det ofte mye lettere å finne en god løsning. Å skaffe seg oversikt over og sette seg inn i sin egen økonomi gir mulighet til å ta gode valg. Da blir også konsekvensene mindre alvorlige enn de ellers kan bli, sier han i meldingen.

Alle vet at ubetalte regninger, inkassokrav og strafferenter fort kan bygge seg opp til å bli en uhåndterlig gjeldsbyrde. Har man først fått problemer med å betjene sin gjeld bør man være åpen om det overfor kreditorene. Mange kreditorer vil da være villige til å bistå med å finne løsninger, sier han. For mange kan løsningen ligge i en refinansiering.

- Det kan være en mulighet å samle flere typer lån og krav til ett nytt lån. Mange banker vil være skeptiske til å innvilge refinansiering til personer som for eksempel har pådratt seg betalingsanmerkninger, men vi i Bank2 er mer opptatt av viljen og evnen til å betjene lånet i fremtiden. Hvis man kan stille sikkerhet og viser betjeningsevne kan vi hjelpe til med å finne en løsning som friskmelder økonomien igjen, sier han i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.