Ved utgangen av mars 2018 var 24 940 personer eller 5,3 prosent av Oslos befolkning mottakere av uføretrygd.

Dette er en økning på 2,8 prosent eller 668 personer sammenlignet med samme tid i fjor.

Oslo er fylket med den laveste andelen uføre i befolkningen med 5,3 prosent. På landsbasis utgjør andelen uføretrygdede 9,7 prosent av befolkningen.

– Siden 2009 har andelen uføre i befolkningen gått svakt ned, og de siste fire årene har andelen holdt seg stabilt på rundt 5,2-5,3 prosent. Antallet uføre i Oslo har økt med rundt 700 personer de siste 10 år. Økningen i uføremottakere skyldes i hovedsak tidligere regelverksendringer i trygdeordningene og en vekst i Oslos befolkning, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV Oslo.

14 av 15 bydeler under landsgjennomsnittet

Med unntak av Grorud, har samtlige av Oslos bydeler en lavere andel uføretrygdede enn landet.

Ved utgangen av mars mottok 9,7 prosent av Groruds befolkning uføretrygd. Deretter følger bydelene Stovner (9,1 prosent), Alna (9,0 prosent) og Søndre Nordstrand (8,4 prosent). St. Hanshaugen har lavest andel uføre blant bydelene. Her mottok 3,1 prosent av befolkningen uføretrygd. Andre bydeler med en lav andel uføretrygdede er Frogner (3,4 prosent), Nordre Aker (3,5 prosent) og Ullern (3,7 prosent).


Andelen uføretrygdede øker i 14 av 15 bydeler. Bydelene hvor andelen uføretrygdede økte mest sammenlignet med samme tid i fjor er St. Hanshaugen (9,0 prosent), Grünerløkka (6,7 prosent) og Grorud (6,1 prosent). Stovner er den eneste bydelen som har en nedgang i andelen uføre med 1,5 prosent.

Størst økning for menn

Sammenlignet med 1. kvartal i fjor økte andelen uføretrygdede menn i Oslo med 3,4 prosent eller 365 personer. For kvinner var den tilsvarende økningen på 2,2 prosent eller 303 kvinner.

Det er flere kvinner enn menn som mottar uføretrygd fra NAV. Ved utgangen av mars 2018 var 13 939 kvinner og 11 001 menn i Oslo uføretrygdede. Av befolkningen tilsvarer dette 6 prosent av kvinnene og 4,6 prosent av mennene.

Flere uføre under 40 år

Antallet uføretrygdede i Oslo har økt noe fra utgangen av mars i fjor til i år. Aldersgruppen 40-44 år er den eneste med nedgang på 0,2 prosent eller 3 personer.

Aldersgruppene 30-39 år og 18-29 år har den største økningen med henholdsvis 13,5 prosent og 8,9 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Ved utgangen av mars 2018 var det 215 flere uføre i alderen 30-39 år og 87 flere i alderen 18-29 år. Deretter følger aldersgruppen 45-49 år med en økning på 5,9 prosent eller 149 personer. For de andre aldersgruppene er det mindre endringer.