Fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at andelen yrkesaktive mellom 15 og 74 år har gått opp fra 69,7 prosent i 2017 til 70,1 prosent ved utgangen av fjerde kvartal i fjor. I alt 3 993 000 nordmenn befinner seg i denne aldersgruppen, og 2 802 000 personer i Norge nå utgjør arbeidsstyrken. Av disse igjen er drøyt hundre tusen sysselsatt.

Det er tall fra den såkalte arbeidskraftundersøkelsen (AKU) vi snakker om, som sier hvor stor andel av befolkningen som er sysselsatte og arbeidsledige. Statistikken viser tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper.

Vedvarende fall

Norge slet i mange år med en fallende sysselsettingsprosent. I 2008 var prosentandelen på 72 prosent, mens den i 2016 var nede på 67prosent. Nedgangen kan forklares med både finanskrise og oljeprisfall, men har også vært et politisk stridstema. Nedgangen kom imidlertid under ulike regjeringer.

I tredje kvartal i fjor var 70,7 prosent av arbeidsstyrken sysselsatt, fordelt på 73,9 prosent av mennene og 67,5 prosent av kvinnene.

Statistikken kommer ut kvartalsvis. Formålet med AKU er å informere om utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet, og om ulike befolkningsgruppers tilknytning til arbeidsmarkedet. Undersøkelsen startet helt tilbake i 1972.

3,8 prosent

SSB offentliggjør også tall hver måned om den sesongjusterte ledigheten. I november 2018 var det 106 000 arbeidsledige personer i Norge. Det tilsvarer en ledighet på 3,8 prosent det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra august og innebærer 7000 færre ledige.

I oktober i fjor viste de sesongjusterte ledighetstallene 114 000 arbeidsløse personer, som da utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken.