NA24.no

Flere innvandrere i jobb

Ledigheten blant innvandrere har ikke vært lavere på åtte år.

Ikke siden 1998 har arbeidsledigheten blant innvandrere vært lavere.

NA24 - din næringslivsavis

11.218 uten jobb
Den registrerte arbeidsledigheten blant innvandrere gikk ned fra 8,3 prosent i fjerde kvartal 2005 til 6,1 prosent i samme periode 2006, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I befolkningen utenom innvandrergruppen gikk den registrerte ledigheten ned fra 2,6 til 1,8 prosent, alt beregnet i prosent av arbeidsstyrken.

Bare 11.218 innvandrere var registrert ledige i fjerde kvartal i år. Dette var 3.000 færre enn samme kvartal i fjor. I alt var 50.236 personer registrert ledige ved utgangen av november i år. Innvandrere utgjorde 22 prosent av dem.

Til tross for sterk nedgang i antall ledige innvandrere er det ingen tegn til utjevning mellom innvandrere og befolkningen som helhet. Fortsatt har innvandrere en registrert arbeidsledighet som er nesten tre ganger så høy. Denne nivåforskjellen har vært nokså stabil, også i perioder med høy ledighet.

I alle de fire ikke-vestlige gruppene var det en nedgang på rundt 3 prosentpoeng. Dette ga i fjerdekvartal 2006 en ledighet på 13,2 prosent blant innvandrere fra Afrika og 8,3 prosent for de fra Asia. De fra Øst-Europa utenom EU hadde en ledighet på 7 prosent, og i gruppen fra Sør- og Mellom-Amerika var nivået nede i 6,1 prosent, viser oversikten fra SSB.

Flere menn i jobb
Nedgangen i registrert ledighet var noe sterkere blant innvandrermenn der ledigheten gikk ned med 2,5 prosentpoeng fra fjerde kvartal 2005 til samme kvartal året etter.

Blant kvinner var nedgangen på 2,0 prosentpoeng. Tradisjonelt har innvandrermenn hatt markant høyere registrert ledighet enn kvinnene, men de tre siste kvartalene i fjor har kvinnene ligget litt over mennene. I fjerde kvartal var andelene for menn og kvinner henholdsvis 5,8 og 6,3 prosent. I befolkningen ellers lå nivået blant menn og kvinner helt likt, på 1,8 prosent.

Høyest ledighet i Finnmark
Finnmark og Østfold hadde i fjerde kvartal 2006 høyest registrert arbeidsledighet blant innvandrere med henholdsvis 5,4 og 4,4 prosent målt i forhold til bosatte innvandrere 16-74 år. Landsgjennomsnittet for innvandrere var 3,8 prosent og for befolkningen ellers, 1,3 prosent når bosatte brukes som nevner.

Størst var nedgangen i Rogaland og Møre og Romsdal der andelen registrerte ledige innvandrere gikk ned med 1,8 prosentpoeng i begge fylker.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere